Nezaměstnanost v Moravskoslezském kraji k 31. 12. 2019

 

Podle údajů Ministerstva práce a sociálních věcí bylo na konci roku 2019 v Moravskoslezském kraji evidováno přes 37 tis. uchazečů o zaměstnání, podíl nezaměstnaných osob dosáhl 4,44 % a  v evidenci úřadu práce bylo přes 16 tis. volných pracovních míst. Proti roku 2018 klesl počet uchazečů o zaměstnání o cca 2,5 tis. osob, počet volných míst se snížil o 914 pozic. Více než pětina uchazečů o zaměstnání byla mezi nezaměstnanými již déle než 2 roky.

K 31. 12. 2019 bylo úřady práce evidováno v Moravskoslezském kraji 37 307 uchazečů o zaměstnání, z toho ženy představovaly 47,3 %. Z dlouhodobého pohledu se jedná o nejnižší počet uchazečů od vzniku Moravskoslezského kraje, tj. od roku 2000, když se maximální hodnoty v tomto období pohybovaly nad hranicí 100 tis. osob (v letech 2002 až 2004). Proti konci roku 2018 se celkový počet uchazečů o zaměstnání snížil o 2 482 osob, ve srovnání s prosincem 2017 byl pokles ještě výraznější, činil 12 180 osob (téměř 24,6 %). K meziročnímu snížení počtu uchazečů došlo napříč všemi okresy kraje, přičemž nejvyšší pokles zaznamenal okres Opava, a to o 15,5 %.

Dosažitelní uchazeči (osoby ve věku 15–64 let, které jsou schopny bezprostředně nastoupit do pracovního poměru), tvořili 92,6 % z celkového počtu nezaměstnaných. Konkrétně se jednalo o 34 551 osob, což je o 2 006 osob méně než na konci roku 2018. Mezi nezaměstnanými bylo dále evidováno 1 431 mladistvých a absolventů škol všech stupňů vzdělání (o 30 osob méně než v prosinci 2018). Na celkovém počtu uchazečů o zaměstnání se podíleli 3,8 %. K meziročnímu úbytku (o 492 osob) došlo i v případě uchazečů se zdravotním postižením. Evidováno jich bylo 6 495 osob, tj. 17,4 % z celkového počtu nezaměstnaných. Cca 28,4 % uchazečů (10 596 osob) mělo nárok na podporu v nezaměstnanosti, jejich počet se proti konci roku 2018 snížil o 193 osob.

Podíl nezaměstnaných osob v Moravskoslezském kraji k 31. 12. 2019 dosáhl hodnoty 4,44 %, jednalo se tak o nejvyšší hodnotu mezi všemi kraji. Meziročně se podíl nezaměstnaných snížil o 0,21 procentního bodu. Nejnižší podíly byly evidovány v Hl. m. Praze (1,90 %) a Pardubickém kraji (2,20 %). V rámci kraje byly nejvyšší podíly nezaměstnaných osob v okresech Karviná a Bruntál (6,71 %, resp. 5,64 %), nejnižší hodnoty dosáhl okres Opava (2,60 %), těsně následován okresy Frýdek-Místek (2,85 %) a Nový Jičín (2,97 %). V žebříčku 77 okresů v ČR se okresy Karviná a Bruntál umístily až na posledním, resp. předposledním místě. Naopak nejnižší podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu v rámci republiky byl v okrese
Praha-východ (1,10 %).

Podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu v kraji činil v případě mužů (4,62 %), mírně nižší byl v případě žen (4,26 %). S výjimkou okresu Ostrava-město tak tomu bylo i v ostatních okresech Moravskoslezského kraje.

Ve struktuře uchazečů o zaměstnání zaujímali největší podíl padesátníci – ve věku 55 až 59 let 15,7 %, ve skupině 50 až 54 let 13,2 %. Za nimi se řadí s podílem 11,4 % osoby ve věku 45 až 49 let.

 

Z hlediska délky nezaměstnanosti došlo k největšímu meziročnímu snížení v případě uchazečů evidovaných 2 roky a déle o 25,3 % (o 2 672 osob). Naopak v případě evidence 12 až 24 měsíců došlo k nejvýraznějšímu nárůstu počtu uchazečů o 8,7 %. Nejvíce zastoupeny v celkovém počtu uchazečů byly osoby nezaměstnané méně než 3 měsíce (podíl 35,7 %). Za nimi se s podílem 21,2 % řadily osoby vedené v evidenci více než 24 měsíců a následovaly osoby s délkou nezaměstnanosti 3 až 6 měsíců (17,9 %).

Počet pracovních míst v evidenci úřadu práce v Moravskoslezském kraji meziročně klesl o 5,3 % na 16 313 míst. Snížení počtu pracovních míst a snížení počtu uchazečů o zaměstnání v evidenci úřadu práce znamenalo, že se počet uchazečů připadajících na 1 volné místo meziročně prakticky nezměnil a ke konci prosince 2019 činil 2,3 uchazeče. Počty uchazečů na 1 volné místo se v meziokresním srovnání pohybovaly od 1,4 uchazeče v okrese Nový Jičín do 5,5 uchazeče v okrese Karviná.

 • Nezaměstnanost v Moravskoslezském kraji k 31. 12. 2019 - komentář
 • Tab. 1 Podíl nezaměstnaných osob, uchazeči o zaměstnání v evidenci úřadu práce a pracovní místa v evidenci úřadu práce podle okresů k 31. 12. 2019
 • Tab. 2 Podíl nezaměstnaných osob, uchazeči o zaměstnání v evidenci úřadu práce a pracovní místa v evidenci úřadu práce podle krajů k 31. 12. 2019

 • Pramen:
 • Statistiky o trhu práce Odkaz [nové okno]
 • Kontakt:
  Patrik Szabo
  Krajská správa ČSÚ v Ostravě
  Tel.: 595 131 220
  E-mail: patrik.szabo@czso.cz