Moravskoslezský kraj má do roku 2050 přijít o téměř čtvrt miliónu obyvatel

 

24. 1. 2014

Ještě v roce 2008 byl Moravskoslezský kraj nejlidnatějším regionem v České republice. V současnosti je po Středočeském kraji a Hl. městě Praze počtem obyvatel v mezikrajském srovnání na třetím místě, ale již za deset let se propadne za Jihomoravský kraj a do roku 2050 přijde o plnou pětinu stávajícího stavu obyvatel, tj. o obyvatelstvo početně srovnatelné s okresem Karviná.

„Podle projekce zpracované Českým statistickým úřadem klesne počet obyvatel Moravskoslezského kraje v polovině století pod jeden milión a na Jihomoravský kraj bude ztrácet již 144 tisíc obyvatel,přiblížil očekávaný vývoj stavu obyvatel kraje Ing. Jan Dehner, vedoucí oddělení informačních služeb a správy registrů Krajské správy ČSÚ v Ostravě.

V průběhu následujících desetiletí bude Moravskoslezský kraj jako jediný v celé České republice ztrácet obyvatele kvůli jejich migraci, kdy má být každoročně počet vystěhovalých z kraje vyšší než přistěhovalých do kraje. Negativní vliv migrace na počet obyvatel kraje má však v následujících letech oslabovat.

Počty narozených budou klesat
Stejně jako ve většině ostatních krajů – výjimku představuje jen samotná Praha – bude ubývat obyvatelstvo i v Moravskoslezském kraji rovněž díky každoročně stále většímu rozdílu mezi zemřelými osobami a počtem narozených dětí. V Moravskoslezském kraji však budou tyto přirozené úbytky obyvatel řádově vyšší než v jiných krajích obdobné lidnatosti. Navíc tento vliv na celkový úbytek obyvatel kraje bude stále významnější a již od 20. let bude pro úbytek obyvatel kraje rozhodující.

Zestárnou všechny kraje
Průměrný věk obyvatel se bude v Moravskoslezském kraji, ale i v ostatních krajích, postupně zvyšovat. „Jestliže se v současnosti průměrný věk obyvatel pohybuje prakticky ve všech krajích kolem 41 let, do roku 2050 vzroste konkrétně v Moravskoslezském kraji až k 50 rokům, a zařadí se tak mezi kraje s průměrně nejstaršími obyvateli, konstatuje Ing. Jaromír Kartous, ředitel Krajské správy ČSÚ v Ostravě. Podíl obyvatel kraje v poproduktivním věku (nad 65 let) se tak do poloviny století zdvojnásobí ze stávajících 16,4 % na téměř jednu třetinu všech obyvatel kraje.

Kompletní výsledky Projekce obyvatelstva v krajích ČR do roku 2050 naleznete na webu ČSÚ: /csu/czso/projekce-obyvatelstva-v-krajich-cr-do-roku-2050-ua08v25hx9

Projekce obyvatelstva v krajích ČR do roku 2050 navazuje na střední variantu Projekce obyvatelstva České republiky do roku 2100 vydanou v červenci 2013 (/csu/czso/projekce-obyvatelstva-ceske-republiky-do-roku-2100-n-fu4s64b8h4). Výsledky projekce jsou založeny na předpokladech budoucího vývoje plodnosti, úmrtnosti a migrace v jednotlivých krajích. Prvním projektovaným rokem je rok 2013, posledním 2050, resp. počet obyvatel a jeho složení podle pohlaví a věku k 1. 1. 2051.

Kontakty:
Ing. Jaromír Kartous
Krajská správa ČSÚ v Ostravě
Tel.: 595 131 242
E-mail: jaromir.kartous@czso.cz

Ing. Jan Dehner
Krajská správa ČSÚ v Ostravě
Oddělení informačních služeb a správy registrů
Tel.: 595 131 232
E-mail: jan.dehner@czso.cz


  • ČSÚ TZ 140124 Projekce krajů.docx
  • Prezentace TK Projekce krajů.pdf