Krajská správa ČSÚ v Ostravě - kontaktní osoby

 

Funkce
Jméno
Telefon
E-mail
Ředitelka krajské správy ČSÚ Ing. Hana Gurecká
595 131 270
736 509 070
Vedoucí odd. informačních služeb a správy registrů, zást. ředitele Ing. Jan Dehner
595 131 232
731 439 246
poskytování informací Ing. Taťana Glozygová
595 131 230
správa registrů Ing. Iveta Jančálková
595 131 224
734 352 236
webmaster Ing. Jan Dehner
595 131 232
731 439 246
Vedoucí odd. zpracování statistiky velkoobchodu Ing. Dana Tichavská
595 131 252
734 352 238
Vedoucí odd. zpracování statistiky maloobchodu, pohostinství a ubytování Mgr. Libor Malenovský
595 131 227
734 352 237
Vedoucí odd. technologické podpory zpracování statistiky obchodu, pohostinství a ubytování Ing. Monika Racková
595 131 238
737 280 453
Vedoucí odd. terénních zjišťování Mgr. Zlatuše Gazdová
595 131 272
736 509 078
Garanti terénních zjišťování:
výběrové šetření pracovních sil (VŠPS)
výběrové šetření cestovního ruchu (VŠCR)
Mgr. Petr Klečka
595 131 242
603 512 529
výběrové šetření příjmů a životních podmínek domácností (EU SILC)
zemědělství
Ing. Eva Kramolišová
595 131 212
732 475 135
rodinné účty
ceny
Bc. Olga Glonková
595 131 271
736 509 077
Vedoucí odd. SLDB Ing. Zuzana Opravilová
595 131 264