Kartogramy SLBD 2011

 


 • Podíl cizinců podle státního občanství
 • Podíl obyvatel narozených v obci trvalého bydliště
 • Podíl obyvatel ve věku 0–14 let
 • Podíl obyvatel ve věku 65 a více let
 • Index stáří
 • Podíl obyvatel ve věku 15 a více let s nejvyšším ukončeným vzděláním úplné střední s maturitou, vyšší odborné a vysokoškolské
 • Podíl obyvatel ve věku 15 a více let s úplným středním vzděláním s maturitou a vyšším stupněm vzdělání
 • Podíl věřících hlásících se k církvi, náboženské společnosti
 • Obyvatelstvo podle náboženské víry
 • Podíl obydlených rodinných domů na celkovém počtu obydlených domů
 • Města v České republice podle velikosti
 • Města v Moravskoslezském kraji podle velikosti