Grafy

 

  • Index stáří a průměrný věk obyvatel podle správních obvodů ORP Moravskoslezského kraje k 31. 12. 2018
  • Uchazeči o zaměstnání v evidenci úřadu práce podle věku a správních obvodů ORP Moravskoslezského kraje k 31. 12. 2018
  • Struktura nezemědělské půdy podle správních obvodů ORP Moravskoslezského kraje k 31. 12. 2017