Důchody a jejich příjemci v Moravskoslezském kraji v roce 2019

 

Ke konci roku 2019 pobíralo v Moravskoslezském kraji některý z důchodů 342 254 osob. Průměrný starobní důchod se proti roku 2018 zvýšil o 1 050 Kč a činil 13 553 Kč. Rozdíl mezi výší starobního důchodu (sólo) mužů a žen se opět mírně zvýšil. Nově muži pobírali průměrně o cca 3 500 Kč měsíčně více než ženy.

Celkový počet příjemců důchodů se ve srovnání s předchozím rokem snížil o 290 osob (–0,1 %). Z celkového počtu 342,3 tis. osob bylo 61,6 % starobních důchodců (plných a poměrných), příjemců důchodů vdovských a vdoveckých téměř jedna čtvrtina (22,8 %) a příjemců důchodů invalidních – pro invaliditu třetího, druhého a prvního stupně – 14,1 %.

Mezi osobami pobírajícími důchod v roce 2019 v Moravskoslezském kraji převažovaly ženy, když z celkového počtu 342,3 tis. důchodců dosahoval jejich podíl téměř 58,4 % (199,8 tis. žen). Velmi podobná situace platila i v případě starobních důchodců včetně souběhu s vdovským nebo vdoveckým důchodem. Mezi jejich příjemci (281,8 tis. osob) převažovaly ženy v poměru 3 : 2. Je to dáno tím, že ve srovnání s muži se ženy dožívají jednak vyššího průměrného věku, jednak do důchodu mohou v současnosti přecházet o něco dříve podle počtu vychovaných dětí. Proti mužům však pobírají nižší průměrné částky ve všech typech důchodů (s výjimkou sirotčího). Souvisí to s dobou jejich ekonomické aktivity a také s jejich výdělky, které bývají nižší oproti mužům vlivem rozdílného druhu a charakteru zaměstnání.

Nejvyšší průměrný starobní důchod sólo byl v roce 2019 vyplácen v okrese Karviná 13 883 Kč a nejnižší v okrese Bruntál 12 799 Kč. V rámci kraje nejvíce příjemců starobních důchodů žilo v prosinci 2019 v okrese Ostrava-město (55 818 osob) a nejméně v okrese Bruntál (17 812 osob).

Průměrná výše starobních důchodů sólo vyplácených v jednotlivých krajích České republiky se lišila až o více než 1 300 Kč. Starobní důchodci v Moravskoslezském kraji v prosinci roku 2019 pobírali v průměru 13 553 Kč, což byl třetí nejvyšší starobní důchod mezi čtrnácti kraji. Nejvyšší průměrný starobní důchod pobírali důchodci v Praze, a to 14 384 Kč a nejnižší v kraji Karlovarském 13 066 Kč. Meziročně vzrostl starobní důchod v Moravskoslezském kraji o 1 050 Kč (8,4 %), což odpovídalo průměrnému růstu v celé České republice (+1 052 Kč).

V České republice bylo podle České správy sociálního zabezpečení na konci roku 2019 evidováno 539 starobních 100 a víceletých důchodců, z toho téměř 87,8 % byly ženy (473). V Moravskoslezském kraji bylo celkem 50 osob 100 a víceletých, z toho jednu desetinu tvořili muži. Tímto počtem 100 a víceletých Moravskoslezský kraj zaujímal čtvrté místo mezi všemi kraji České republiky.

 • Důchody a jejich příjemci v Moravskoslezském kraji v roce 2019 - komentář
 • Tab. 1 Příjemci důchodů a průměrná výše důchodu v Moravskoslezském kraji (stav v prosinci)
 • Tab. 2 Průměrná výše starobního důchodu sólo podle okresů (stav v prosinci)
 • Tab. 3 Průměrná měsíční výše sólo důchodů podle druhu a krajů v prosinci 2019

 • Související informace:
 • Statistické ročenky ČSSZ Odkaz [nové okno]
 • Kontakt:
  Patrik Szabo
  Krajská správa ČSÚ v Ostravě
  Tel.: 595 131 220
  E-mail: patrik.szabo@czso.cz