Důchody a jejich příjemci v Moravskoslezském kraji v roce 2018

 

Ke konci roku 2018 pobíralo v Moravskoslezském kraji některý z důchodů 342 544 osob. Průměrný starobní důchod se proti roku 2017 zvýšil o 567 Kč a činil 12 503 Kč. Rozdíl mezi výší starobního důchodu (sólo) mužů a žen se opět mírně zvětšil. Nově muži pobírali průměrně o cca 3 300 Kč měsíčně více než ženy.

Počet příjemců důchodů celkem se ve srovnání s předchozím rokem snížil o 340 osob (–0,1 %). Z celkového počtu bylo 61,1 % důchodců starobních plných, příjemci důchodů vdovských a vdoveckých tvořili téměř jednu čtvrtinu (23,0 %) a příjemci důchodů invalidních – pro invaliditu třetího, druhého a prvního stupně – bylo 14,2 %.

Mezi osobami pobírajícími důchod v roce 2018 v Moravskoslezském kraji převažovaly ženy, když z celkového počtu 342,5 tis. důchodců dosahoval jejich podíl téměř 59 % (200,4 tis. žen). Velmi podobná situace platila i v případě starobních důchodců včetně souběhu s vdovským nebo vdoveckým důchodem. Mezi jejich příjemci (281,4 tis. osob) převažovaly ženy v poměru 3 : 2. Je to dáno tím, že ve srovnání s muži se ženy dožívají jednak vyššího průměrného věku, jednak do důchodu mohou v současnosti přecházet o něco dříve podle počtu vychovaných dětí. Proti mužům však pobírají nižší průměrné částky ve všech typech důchodů (s výjimkou sirotčího). Souvisí to s dobou jejich ekonomické aktivity a také s jejich výdělky, které bývají nižší oproti mužům vlivem rozdílného druhu a charakteru zaměstnání.

Nejvyšší průměrný starobní důchod (sólo) byl v roce 2018 vyplácen v okrese Karviná 12 848 Kč a nejnižší v okrese Bruntál 11 789 Kč. V rámci kraje nejvíce příjemců starobních důchodů žilo v prosinci 2018 v okrese Ostrava-město (55 837 osob) a nejméně v okrese Bruntál (17 806 osob).

Průměrná výše starobních důchodů (sólo) vyplácených v jednotlivých krajích České republiky se lišila až o více než tisíc korun. Starobní důchodci v Moravskoslezském kraji v prosinci roku 2018 pobírali v průměru 12 503 Kč, což byl třetí nejvyšší starobní důchod mezi čtrnácti kraji. Nejvyšší průměrný starobní důchod pobírali důchodci v Praze, a to 13 299 Kč a nejnižší v kraji Karlovarském 12 054 Kč. Meziročně vzrostl starobní důchod v Moravskoslezském kraji o 567 Kč (4,8 %), což odpovídalo průměrnému růstu v celé České republice (+569 Kč).

V České republice bylo podle České správy sociálního zabezpečení na konci roku 2018 evidováno 438 starobních 100 a víceletých důchodců, z toho téměř 89 % byly ženy (388). V Moravskoslezském kraji bylo celkem 40 osob 100 a víceletých, z toho jednu desetinu tvořili muži. Tímto počtem 100 a víceletých Moravskoslezský kraj zaujímal spolu s krajem Středočeským třetí místo mezi čtrnácti kraji republiky.

 • Důchody a jejich příjemci v Moravskoslezském kraji v roce 2018 - komentář
 • Tab. 1 Příjemci důchodů a průměrná výše důchodu v Moravskoslezském kraji (stav v prosinci)
 • Tab. 2 Průměrná výše starobního důchodu podle okresů (stav v prosinci)
 • Tab. 3 Průměrná výše starobního důchodu podle krajů (stav v prosinci)
 • Kontakt:
  Taťana Glozygová
  Krajská správa ČSÚ v Ostravě
  Tel.: 595 131 230
  E-mail: tatana.glozygova@czso.cz