Demografický vývoj v okresních městech Moravskoslezského kraje v posledním desetiletí

 

V uplynulých deseti letech došlo ve všech šesti okresních městech Moravskoslezského kraje k poklesu obyvatel. Celkový úbytek obyvatel v nich činil téměř 33,0 tisíc osob, což představuje téměř 6 % populace těchto měst. Ve srovnání s rokem 2007 ubylo relativně nejvíce obyvatel městu Karviná, a to o 13,5 % (absolutně 8 468 osob), naopak relativně nejméně městu Opava o 2,6 % (absolutně o 1 536 osob). Na tomto úbytku se zejména podílela migrace obyvatelstva.

  • Demografický vývoj v okresních městech Moravskoslezského kraje v posledním desetiletí - komentář
  • Tab. Demografické ukazatele podle okresních městech Moravskoslezského kraje v letech 2007 a 2016