Definitivní výsledky ze SLDB 2011 za městské části města Ostravy

 

Český statistický úřad začal prezentovat první definitivní výsledky Sčítání lidu, domů a bytů 2011 a to i podle městských částí.

V Ostravě mělo ke dni sčítání, tedy k 26. březnu 2011, obvyklý pobyt 296 222 osob. Z 23 městských částí statutárního města Ostrava byla nejpočetnější městská část Ostrava-Jih se 106 974 obyvateli, nejméně obyvatel žilo v městské části Nová Ves, a to 676 obyvatel.

Ve struktuře obyvatel města Ostravy převažovaly ženy, bylo jich o 10 566 více než mužů (51,8 %). V městské části Poruba bylo z celkového počtu 66 601 obyvatel 53,3 % žen. Skoro stejný počet mužů a žen žilo v městské části Proskovice. Pouze v jedné městské části – Slezské Ostravě bylo žen méně než mužů a to o 329 (49,2 %).

Z hlediska věkové struktury vykazovaly vyšší podíl děti (věková skupina 0–14 let) na celkovém počtu obyvatel městské obvody Vítkovice (16,7 %), Lhotka (16,3 %), Plesná (16,3 %) a Stará Bělá (16,3 %). Nejnižší podíl dětí do 14 let měl Martinov (pouze 11,1 %). Naopak nejvyšší procento obyvatel starších 65 let žilo v městském obvodu Poruba (21,7 %).

Podíl ekonomicky aktivního obyvatelstva z celkového počtu obyvatel v Ostravě činil 47,9 %, přičemž se tyto podíly v městských částech pohybovaly od 43,1 % ve Vítkovicích do 51,5 % v Proskovicích.

Ke dni sčítání bylo v Ostravě 24 643 obydlených domů, z toho nejvyšší podíl (17,7 %) připadl na městskou část Ostrava-Jih. Rovněž více než třetina (36,0 %) všech obydlených bytů připadla na Ostravu-Jih.

Tab. 1 Vybrané údaje z definitivních výsledků SLDB 2011 ve městě Ostrava a jeho městských částech

Tab. 2 Obyvatelstvo podle věku a ekonomické aktivity ve městě Ostrava a jeho městských částech

  • Tab. 1 Vybrané údaje z definitivních výsledků SLDB 2011 ve městě Ostrava a jeho městských částech
  • Tab. 2 Obyvatelstvo podle věku a ekonomické aktivity ve městě Ostrava a jeho městských částech