Databáze výsledků Sčítání lidu 2011 na DVD

 

31. 5. 2013

Český statistický úřad (ČSÚ) připravil databází výsledků Sčítání lidu, domů a bytů 2011 na DVD. Jedná se o ojedinělý produkt určený odborníkům i nejširší veřejnosti. Objednat či koupit jej lze od 3. června 2013 na pracovištích ČSÚ v Praze a na krajských správách ČSÚ za cenu 990 Kč.

Databáze výsledků Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (SLDB 2011) obsahuje více než 1 400 ukazatelů o obyvatelích, domech, bytech a domácnostech za 6 251 obcí, za městské části územně členěných statutárních měst, za správní obvody obcí s rozšířenou působností, okresy, kraje i za celou Českou republiku.

Data jsou k dispozici ve třech oddílech (Profil území; Územní srovnání a Datový komplet). Jedinečnost DVD spočívá zejména v oddíle Datový komplet, který nabízí obrovské množství údajů v databázových souborech (dbf, tsv, csv). Soubory obsahují všechny ukazatele obsažené v SLDB 2011 a jsou vhodné především pro další zpracování v informačních systémech uživatelů podle jejich vlastních potřeb. Poskytované údaje garantují dodržení všech zákonných předpisů pro ochranu osobních údajů.

Součástí DVD jsou i podrobné metodické informace k obsahu, návody k použití, seznamy ukazatelů a územních celků.


Kontakt:
Ing. Taťana Glozygová
Krajská správa ČSÚ v Ostravě
Oddělení informačních služeb a správy registrů
Tel.: 595 131 230
E-mail: tatana.glozygova@czso.cz


Vaše objednávky vyřídí:
Krajská správa ČSÚ v Ostravě
Oddělení informačních služeb a správy registrů
Repinova 2661/17, 702 03 Ostrava 2
Tel.: 595 131 230, Fax: 595 131 200
E-mail: infoservis_ov@czso.cz

  • 130531 TZ DVD SLDB.pdf