Cizinci v Moravskoslezském kraji

 

Na konci roku 2015 žilo v Moravskoslezském kraji téměř 25 tisíc cizinců, více než polovina z nich měla v kraji trvalý pobyt. Proti předchozímu roku se zvýšil počet cizinců o 722 osob, což představuje tříprocentní nárůst. Přesto je 2% podíl cizinců vztažený k celkové populaci kraje jedním z nejnižších mezi všemi kraji ČR.

  • Cizinci v Moravskoslezském kraji - komentář
  • Tab. 1 Cizinci (bez azylantů) podle okresů (stav k 31. 12.)
  • Tab. 2 Cizinci (bez azylantů) a jejich podíl na počtu obyvatel v Moravskoslezském kraji (stav k 31. 12.)
  • Tab. 3 Cizinci (bez azylantů) podle státního občanství a okresů k 31. 12. 2014
  • Tab. 4 Cizinci (bez azylantů) podle kategorie pobytu a okresů (stav k 31. 12.)