Charakteristika okresu Bruntál

 

Bruntálský okres se rozkládá v severozápadní části Moravskoslezského kraje. Převážná část okresu v nynějších hranicích vznikla v roce 1960 sloučením bývalého okresu Bruntál, téměř celých okresů Krnov a Rýmařov a přičleněním několika obcí přilehlých okresů Jeseník a Opava. K 1. 1. 1996, kdy obec Zlaté Hory se všemi svými částmi přešla z okresu Bruntál do nově vzniklého okresu Jeseník, se rozloha okresu snížila z 1 745 km2 na 1 659 km2. V průběhu následujících let došlo ke změně hranic okresu ještě dvakrát – k 1. 1. 2005 byly převedeny obce Moravský Beroun, Norberčany a Huzová do okresu Olomouc a k 1. 1. 2007 obec Sosnová do okresu Opava. Přesto zůstává Bruntál se stávajícími 1 537 km2 (cca 28 % rozlohy kraje) rozlohou největším okresem v rámci Moravskoslezského kraje a 9. největším v České republice. V současnosti je v okrese 67 obcí, z nichž má 9 statut města. Nejlidnatějšími z nich jsou Krnov (více než 23 tis. obyvatel) a Bruntál (přes 16 tis. obyvatel). S účinností od 1. 1. 2003 jsou města Bruntál, Krnov a Rýmařov obcemi s rozšířenou působností. Ke stejnému datu byly stanoveny rovněž obce s pověřeným obecním úřadem, kterými jsou vedle tří dříve jmenovaných, města Horní Benešov, Vrbno pod Pradědem, Město Albrechtice a obec Osoblaha. Na území celého bruntálského okresu žije cca 92 tis. obyvatel a je tak nejmenším v kraji.

Takřka celý okres je vyplněna pahorkatinou Nízkého Jeseníku s nejvyšší horou Slunečná (800 m n. m.), na severozápadě zasahuje do území okresu hlavní hřeben Hrubého Jeseníku s nejvyšší horou Praděd (1 491 m n. m.), naopak nejníže je položena oblast Osoblažska s minimální nadmořskou výškou 203 m n. m.

Přírodní i klimatické poměry jsou dosti různorodé. V Nízkém a Hrubém Jeseníku je podnebí chladné a vlhké, na hřebenech spadne ročně 1 000 – 1 500 mm srážek a průměrná roční teplota se pohybuje kolem 1 °C. V nížinných částech okresu na Krnovsku a Osoblažsku je podnebí mírnější s průměrnou roční teplotou okolo 9 °C a ročním srážkovým úhrnem do 700 mm.

Na území okresu pramení dva vodohospodářsky významné toky – Moravice a Opava a prochází zde hlavní evropské rozvodí řek tekoucích do Baltského resp. Černého moře. Území je tak důležitým vodohospodářským centrem s velkým významem řeky Moravice a přehradních nádrží Slezská Harta a Kružberk pro zásobování níže položených oblastí kraje. Vlastní hydrologické poměry okresu jsou však nepříznivé. Významnější zdroje podzemní vody se nachází pouze v severovýchodní části okresu na Krnovsku a Osoblažsku.

Zcela mimořádný význam mají lesy, a to nejen z hlediska produkce dřeva, ale i pro svou funkci vodohospodářskou, ochrannou a rekreační. Výměra lesních pozemků v okrese dosahuje přes 70 tis. ha, tj. přes 45 % celkové rozlohy regionu.

Bruntálsko v minulosti proslulo jako oblast báňská. Dolovaly se zde drahé kovy – zlato a stříbro a rudy barevných kovů. V současné době má okres charakter průmyslově zemědělské oblasti, zaměstnanost se koncentruje do firem se strojírenskou, textilní a dřevozpracující výrobou. Firem zabývajících se průmyslem je cca 13 %. Významnou transformací prošlo zemědělství, a to jak ve vlastnické struktuře, tak ve struktuře zemědělské produkce. V současné době činí podíl firem v zemědělství 9,4 %. Zhruba 14,8 % firem je v odvětví stavebnictví a přes 17 % v odvětví obchodu a oprav motorových vozidel. Změny v organizační a vlastnické struktuře ekonomiky okresu, útlumy neefektivních výrob, konkurenční prostředí a další vlivy vedly k citelnému nárůstu nezaměstnanosti. Okres Bruntál je tak svou výší podílu nezaměstnaných osob 6,04 % (k 31. 12. 2018) druhou nejpostiženější oblastí v rámci kraje a třetí nejhorší v celé České republice.

Produkce emisí se v posledním desetiletí dramaticky snižuje, což vytváří objektivně vhodné podmínky i pro rozvoj turistického ruchu, rekreace a sportovních aktivit v řadě míst okresu. Nadregionálně známé jsou rekreační lokality Malá Morávka, Karlov, Karlova Studánka či Vrbno pod Pradědem v oblasti chráněné krajinné oblasti Jeseníky (vyhlášen v roce 1969 o celkové rozloze 740 km2).