Cestovní ruch v Moravskoslezském kraji ve 3. čtvrtletí 2022

 

Ve třetím čtvrtletí letošního roku se zvýšil celkový počet příjezdů do hromadných ubytovacích zařízení v Moravskoslezském kraji meziročně o 3,4 % a počet přenocování o 1,6 %. Ubytovalo se více cizinců, ale domácích hostů meziročně ubylo. V porovnání s předcovidovým rokem 2019 dosáhl objem návštěvnosti ve 3. čtvrtletí 107 %.

Ve 3. čtvrtletí 2022 přijelo do hromadných ubytovacích zařízení v Moravskoslezském kraji 357 734 hostů, z nichž 16,9 % (60 319 hostů) bylo ze zahraničí. Celkový počet hostů byl o 11 896 osob (o 3,4 %) vyšší než ve stejném období předchozího roku. Počet domácích klientů se meziročně snížil o 4,0 %, poptávka zahraničních se naopak výrazně zvýšila o 66,9 %. V porovnání se stejným čtvrtletím v předpandemickém roce 2019 byl letos počet ubytovaných Čechů o 11 % vyšší, zatímco cizinců se ubytovalo o 14 % méně než před třemi lety. Celkově se tak v Moravskoslezském kraji ve 3. čtvrtletí 2022 ubytovalo o 6 % více hostů než ve stejném období roku 2019, což představovalo nárůst cca 20 000 osob.

Návštěvnost hromadných ubytovacích zařízení ve 3. čtvrtletí 2022 meziročně vzrostla v šesti krajích, a to zásluhou zahraniční klientely. Domácích hostů ve všech regionech Česka meziročně ubylo. Mezi nejnavštěvovanější regiony patřily kromě Prahy tradičně kraje Jihomoravský a Jihočeský. V Praze tvořili cizinci 78 % ubytovaných, v ostatních krajích převažovala domácí klientela.

Tab. 1 Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů ve 3. čtvrtletí 2022

Přestože počty zahraničních hostů v kraji meziročně vzrostly, jsou nadále nižší (o přibližně 10 000 osob) než před covidovou krizí v roce 2019. Nejvíce zahraničních hostů (24,6 %) přijelo ve 3. čtvrtletí 2022 do Moravskoslezského kraje ze Slovenska. Ve sledovaných zařízeních se jich ubytovalo 14 832, což bylo o 56 % více než loni. Druhou nejpočetnější skupinu (s podílem 23,9 %) tvořilo 14 412 návštěvníků z Polska (meziroční nárůst o 76 %). Třetí největší zahraniční skupinou návštěvníků byli Němci (7 319 hostů), jejichž počet vzrostl o 66 %.

Graf 1 Nerezidenti v hromadných ubytovacích zařízeních Moravskoslezského kraje podle zemí ve 3. čtvrtletí 2022

Tab. 2 Přenocování hostů v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů ve 3. čtvrtletí 2022

Počet přenocování hostů v hromadných ubytovacích zařízeních v Moravskoslezském kraji dosáhl ve 3. čtvrtletí 2022 celkem 1 073 tisíce nocí a byl o 1,6 % vyšší než ve stejném období minulého roku. Počet přenocování nerezidentů se zvýšil o více než 60 %, ale počet nocí strávených domácími klienty meziročně poklesl o 3,9 %.

Počet přenocování hostů v hromadných ubytovacích zařízeních meziročně vzrostl pouze v pěti krajích. Podobně jako v případě počtu hostů byla největší poptávka po ubytování v hlavním městě Praze, kde se meziročně zvýšil počet přenocování o 83,4 %. V případě přenocování zahraničních návštěvníků došlo k nejvyššímu navýšení vedle Prahy v Karlovarském kraji.

Průměrný počet přenocování (3,0 noci na jednoho hosta) řadí Moravskoslezský kraj do středu pomyslného krajského žebříčku. Tradičně první místo zaujímá „lázeňský“ Karlovarský kraj s počtem 3,8 noci. Průměrný počet přenocování domácích návštěvníků byl v Moravskoslezském kraji o vyšší (3,1 noci) než v případě zahraničních hostů (2,4 noci).

Graf 2 Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních Moravskoslezského kraje v jednotlivých měsících v letech 2018–2022

Také lázeňská ubytovací zařízení v Moravskoslezském kraji zaznamenala lepší výsledky než před rokem. V lázních se ve 3. čtvrtletí 2022 ubytovalo celkem 8 498 hostů, tj. o 15,4 % více než ve stejném období předchozího roku. Počet přenocování se rovněž zvýšil a to o 15,9 %. Domácí klientela převyšovala tu zahraniční, 95,5 % ubytovaných lázeňských hostů byli Češi. Průměrná délka pobytu v moravskoslezských lázních činila 16,7 noci.

 • Cestovní ruch v Moravskoslezském kraji ve 3. čtvrtletí 2022 - komentář
 • Tab. 1 Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů ve 3. čtvrtletí 2022
 • Tab. 2 Přenocování hostů v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů ve 3. čtvrtletí 2022
 • Tab. 3 Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů v 1. až 3. čtvrtletí 2022
 • Tab. 4 Přenocování hostů v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů v 1. až 3. čtvrtletí 2022
 • Kontakt:
  Jan Dehner
  Krajská správa ČSÚ v Ostravě
  Tel.: 595 131 232
  E-mail: jan.dehner@czso.cz