Cestovní ruch v Moravskoslezském kraji ve 3. čtvrtletí 2019

 

Ukazatele charakterizující rozsah objemu cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji za 3. čtvrtletí 2019 navazují na příznivé výsledky z loňské sezóny. Počet hostů, kteří navštívili hromadná ubytovací zařízení, se v kraji meziročně zvýšil o 1,0 %, v případě domácích návštěvníků činil nárůst 0,5 % a počet zahraničních turistů vzrostl o 2,8 %. Podobný trend platí i v případě počtu přenocování. Celkově byl v tomto období meziročně o 1,1 % větší, o což se zasloužila domácí klientela (+1,8 %), zatímco počet nerezidentů klesl meziročně o 2,7 %.

Ve 3. čtvrtletí 2019 přijelo do hromadných ubytovacích zařízení Moravskoslezského kraje 333 733 hostů, z nichž více než pětina (70,7 tis.) byla ze zahraničí. Celkový počet hostů tak byl o 1,1 % větší než ve stejném období předchozího roku. Počet domácích hostů se meziročně zvýšil o 0,5 %, zahraničních se ubytovalo o 2,8 % více. Podíl Moravskoslezského kraje na počtu hostů v ubytovacích zařízeních celé České republiky tak činil 4,4 %, přičemž podíl kraje na domácí klientele byl 6,3 % a na zahraničních hostech 2,1 %.

Regionálně návštěvnost poklesla pouze v kraji Vysočina (–0,4 %), z toho úbytek nerezidentů činil 4,8 %, naopak rezidentů meziročně přibylo o 0,2 %. Nadprůměrnou dynamiku růstu příjezdů zaznamenalo osm krajů, největší pak kraj Olomoucký (+9,2 %), více než 5% meziroční nárůst zaznamenaly i kraje Plzeňský, Středočeský a Karlovarský.

Nejvíce zahraničních hostů (23,8 %) přijelo ve 3. čtvrtletí 2019 do Moravskoslezského kraje z Polska. Opakoval se tak scénář z předchozích let, kdy v ostatních čtvrtletích jsou nejčastějšími hosty Slováci, ale vždy ve 3. čtvrtletí převáží občané Polska. Ve sledovaných zařízeních se jich ubytovalo 16,8 tis., což bylo o 2,1 % více než loni. Druhou nejpočetnější skupinu tvořilo 12,9 tis. návštěvníků ze Slovenska (meziročně pokles o 2,4 %). S odstupem třetí největší zahraniční skupinou návštěvníků byli Němci (cca 7,2 tis.), jejichž počet poklesl o 3,2 %. Podíl hostů z uvedených zemí na všech zahraničních návštěvnících v kraji činil 52,2 %. Více než dva tisíce hostů dorazilo z Ruska (2,7 tis. osob), Nizozemska a Itálie (shodně 2,2 tis. osob).

Počet přenocování hostů v hromadných ubytovacích zařízeních Moravskoslezského kraje dosáhl ve 3. čtvrtletí 2019 přes 1 mil. a byl o 1,1 % větší než ve stejném období minulého roku. Na tomto meziročním zvýšení celkového počtu přenocování se podíleli jen hosté z tuzemska (+1,8 %), protože zahraničních hostů ubylo (–0,7 %).

V regionálním členění vykázala ubytovací zařízení růst ve všech krajích kromě Vysočiny a Pardubického kraje (pokles o 2,0 %, resp. 2,7 %). Největší nárůst počtu přenocování byl zaznamenán v Plzeňském kraji, kde se meziročně počet nocí zvýšil o 9,1 %, následovaný Olomouckým krajem (+7,3 %).

Průměrný počet přenocování (3,0 noci na jednoho hosta) řadí Moravskoslezský kraj do středu pomyslného krajského žebříčku. Tradičně první místo zde zaujímá „lázeňský“ Karlovarský kraj s počtem 4,4 noci. Průměrný počet přenocování domácích návštěvníků byl v Moravskoslezském kraji vyšší (3,2 noci) než v případě zahraničních hostů (2,4 noci).

Lázeňská zařízení v Moravskoslezském kraji navštívilo ve sledovaném období cca 7,8 tis. hostů, tj. o 2,0 % více než ve stejném období předchozího roku, počet přenocování se zvýšil o 1,3 %. Na nárůstu se podílela výhradně domácí klientela. Nerezidenti tvořili pouze 7,0 % z celkového objemu hostů moravskoslezských lázní. Průměrná délka pobytu v lázeňských zařízeních ve 3. čtvrtletí 2019 činila 19,6 dne, přičemž domácí hosté pobývali v lázeňských zařízeních výrazně kratší dobu než zahraniční (18,8 dne, resp. 29,5 dne).

 • Cestovní ruch v Moravskoslezském kraji ve 3. čtvrtletí 2019 - komentář
 • Tab. 1 Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů ve 3. čtvrtletí 2019
 • Tab. 2 Přenocování hostů v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů ve 3. čtvrtletí 2019
 • Tab. 3 Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů v 1. až 3. čtvrtletí 2019
 • Tab. 4 Přenocování hostů v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů v 1. až 3. čtvrtletí 2019
 • Kontakt:
  Jan Halva
  Krajská správa ČSÚ v Ostravě
  Tel.: 595 131 233
  E-mail: jan.halva@czso.cz