Cestovní ruch v Moravskoslezském kraji ve 2. čtvrtletí 2019

 

Ukazatele charakterizující rozsah objemu cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji za 2. čtvrtletí 2019 navazují na příznivé výsledky z loňské sezóny. Počet hostů, kteří navštívili hromadná ubytovací zařízení, se v kraji meziročně zvýšil o 5,4 %, v případě domácích návštěvníků činil nárůst 6,7 % a počet zahraničních turistů vzrostl o 1,3 %. Stejný trend platí i v případě počtu přenocování. Celkově byl v tomto období meziročně o 5,1 % větší, o což se zasloužila domácí klientela (+6,4 %).

Ve 2. čtvrtletí 2019 přijelo do hromadných ubytovacích zařízení Moravskoslezského kraje 263 134 hostů, z nichž necelá pětina (58,2 tis.) byla ze zahraničí. Celkový počet hostů tak byl o 5,4 % větší než ve stejném období předchozího roku. Počet domácích hostů se meziročně zvýšil o 6,7 %, zahraničních se ubytovalo o 1,3 % více.

Regionálně návštěvnost poklesla pouze v kraji Vysočina (–1,4 %), z toho pokles rezidentů činil 2,2 %. Nadprůměrnou dynamiku růstu příjezdů zaznamenaly Olomoucký a Liberecký kraj (shodně o 12,4 %) nebo Pardubický kraj (+11,0 %). K nejvyššímu meziročnímu nárůstu počtu ubytovaných rezidentů došlo v Olomouckém kraji (+13,7 %), v případě nerezidentů v Libereckém kraji (+14,8 %).

Nejvíce zahraničních hostů, téměř čtvrtina, přijelo ve 2. čtvrtletí 2019 do Moravskoslezského kraje ze Slovenska. Ve sledovaných zařízeních se jich ubytovalo přes 13,5 tis., což bylo o 10,0 % více než loni. Druhou nejpočetnější skupinu tvořilo 11,3 tis. návštěvníků z Polska (meziročně nárůst o 3,5 %). S odstupem třetí největší zahraniční skupinou návštěvníků byli Němci (cca 7,4 tis.), jejichž počet vzrostl o 8,5 %. Podíl hostů z uvedených zemí na všech zahraničních návštěvnících v kraji činil 55,4 %. Téměř dvou tisíc příjezdů dosáhla návštěvnost hostů z Ruska (1 965 osob) a Spojených států amerických (1 912 osob).

Počet přenocování hostů v hromadných ubytovacích zařízeních Moravskoslezského kraje dosáhl ve 2. čtvrtletí 2019 téměř 690 tis. a byl o 5,1 % větší než ve stejném období minulého roku. Na tomto meziročním zvýšení celkového počtu přenocování se podíleli jen hosté z tuzemska (+6,4 %), protože zahraničních hostů ubylo (–0,3 %).

V regionálním členění vykázala ubytovací zařízení růst ve všech krajích kromě kraje Vysočina a Zlínského kraje (shodně pokles o 0,8 %). Největší růst počtu přenocování byl zaznamenán v Libereckém kraji, kde se meziročně počet nocí zvýšil o 9,8 %, těsně následovaný Olomouckým krajem (+9,5 %).

Průměrný počet přenocování (2,6 noci na jednoho hosta) řadí Moravskoslezský kraj na 5. místo pomyslného krajského žebříčku. Tradičně první místo zde zaujímá „lázeňský“ Karlovarský kraj s počtem 4,5 noci. Průměrný počet přenocování domácích návštěvníků byl v Moravskoslezském kraji poněkud vyšší (2,7 noci) než v případě zahraničních hostů (2,3 noci).

Lázeňská zařízení v Moravskoslezském kraji navštívilo ve sledovaném období cca 7,7 tis. hostů, tj. o 3,0 % více než ve stejném období předchozího roku, počet přenocování se zvýšil o 2,4 %. Na nárůstu se podílela výhradně domácí klientela. Nerezidenti tvořili pouze 5,6 % z celkového objemu hostů moravskoslezských lázní. Průměrná délka pobytu v lázeňských zařízeních ve 2. čtvrtletí 2019 činila 18,4 dne, přičemž rozdíl mezi délkou pobytu domácího a zahraničního hosta byl srovnatelný (18,3 dne, resp. 20,6 dne).

 • Cestovní ruch v Moravskoslezském kraji ve 2. čtvrtletí 2019 - komentář
 • Tab. 1 Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů ve 2. čtvrtletí 2019
 • Tab. 2 Přenocování hostů v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů ve 2. čtvrtletí 2019
 • Tab. 3 Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů v 1. až 2. čtvrtletí 2019
 • Tab. 4 Přenocování hostů v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů v 1. až 2. čtvrtletí 2019
 • Kontakt:
  Patrik Szabo
  Krajská správa ČSÚ v Ostravě
  Tel.: 595 131 220
  E-mail: patrik.szabo@czso.cz