Cestovní ruch v Moravskoslezském kraji v roce 2020

 

Počet hostů, kteří ve 4. čtvrtletí 2020 navštívili hromadná ubytovací zařízení, se v Moravskoslezském kraji meziročně snížil o 74,4 % a počet přenocování poklesl o 65,3 %. Podzimní omezení ubytovacích služeb znamenalo propad návštěvnosti srovnatelný s jarní vlnou koronaviru.

Za celý rok 2020 vykázala hromadná ubytovací zařízení ve všech krajích Česka pokles v počtu příjezdů i přenocování. V Moravskoslezském kraji se ubytovalo přes 615 tis. hostů, kteří strávili v hromadných ubytovacích zařízeních přes 1,85 mil. nocí. Celkový počet hostů v kraji se tak meziročně snížil o 39,4 % a počet přenocování poklesl o 34,8 %.

Ve 4. čtvrtletí 2020 přijelo do hromadných ubytovacích zařízení v Moravskoslezském kraji 53 789 hostů, z nichž pouze 10,6 % (5 706 hostů) bylo ze zahraničí. Celkový počet hostů tak byl o 156 235 osob (o 74,4 %) menší než ve stejném období předchozího roku. Počet domácích klientů se meziročně snížil o 70,1 %, zahraničních se ubytovalo o 88,5 % méně.

Návštěvnost hromadných ubytovacích zařízení poklesla plošně ve všech krajích. Nejhlubší propad návštěvnosti v souvislosti s koronavirovou krizí nastal v Praze, kde pokles počtu hostů činil 92,9 %, v případě zahraniční klientely se jednalo dokonce o 97,2 %. V ostatních krajích se pohyboval meziroční úbytek počtu hostů v rozmezí od 74 % do 85 %.

Omezení mezinárodního pohybu osob ovlivnilo příjezdový cestovní ruch a dotklo se všech zdrojových zahraničních trhů. V Moravskoslezském kraji se tak ve 4. čtvrtletí 2020 ubytovalo nejvíce zahraničních hostů ze Slovenska (1 777 hostů) a Polska (1 156 hostů). V případě těchto zemí, z nichž přijíždí do kraje tradičně nejvíce návštěvníků, došlo k 84%, resp. 87% poklesu příjezdů.

Vzhledem k omezení poskytování ubytovacích služeb dosáhl počet přenocování hostů v hromadných ubytovacích zařízeních Moravskoslezského kraje ve 4. čtvrtletí 2020 jenom 188,0 tis. a byl o 65,3 % menší než ve stejném období minulého roku. Na tomto meziročním poklesu celkového počtu přenocování se podíleli jak hosté z tuzemska (60,0 %), tak i zahraniční klienti (–84,2 %).

Žádný z krajů nevykázal meziroční nárůst počtu přenocování. Podobně jako v případě počtu hostů byla nejpostiženějším krajem Praha. Pokles poptávky po ubytování se tam meziročně snížil o 93,2 %, v případě zahraničních návštěvníků dokonce o 97,2 %. Pokles o více než jeden milion nocí zaznamenal také Karlovarský kraj.

* * *

Návštěvnost po několika letech nepřetržitého růstu zaznamenala loni pokles. V průběhu roku 2020 navštívilo Moravskoslezský kraj 615 685 hostů, přičemž pouze 12 % z nich dorazilo ze zahraničí (73 906 osob). Celkový počet hostů se tak meziročně snížil o 400,1 tis. osob (tj. o 39,4 %), a to zásluhou jednak hostů z tuzemska, jejichž počet meziročně poklesl o 257,5 tis. osob (–32,2 %), jednak zahraničních návštěvníků, jichž zavítalo do kraje o 142,5 tis. osob méně (–65,9 %).

Z krajského srovnání vyplývá, že nejvíce hostů směřovalo tradičně do Prahy (necelé 2,2 mil. hostů), přes milion hostů dorazilo do kraje Jihomoravského a Jihočeského. Ve všech krajích došlo k meziročnímu poklesu počtu hostů. Jednoznačně nejpostiženějším regionem byla Praha, do níž dorazilo o 72,9 % hostů méně než v roce 2019, což odpovídá 5,9 mil. osob. K nejmenšímu meziročnímu poklesu počtu příjezdů hostů došlo v ubytovacích zařízeních v Libereckém (–26,3 %) a Královéhradeckém kraji (–29,5 %).

Celosvětová pandemie značně omezila v loňském roce možnost cestování, proto všechny zdrojové zahraniční trhy zůstaly hluboko pod výsledky z minulých let. Nejvíce zahraničních turistů přijelo v roce 2020 do Moravskoslezského kraje z Polska (cca 21,3 tis., což je 28,8 % ze všech nerezidentů, meziroční pokles o 53,9 %). Přeskočili tak Slováky, kteří v dřívějších letech tvořili tradičně nejpočetnější skupinu zahraničních hostů. Těch dorazilo 17,5 tis., což bylo meziročně o 62,0 % méně. Návštěvníků z Německa se ubytovalo 8,5 tis., což je o 64,9 % méně než v roce 2019. Dalšími nejpočetnějšími skupinami byli hosté z Ukrajiny, Rakouska (shodně 2,2 tis.) a Itálie (2,0 tis.).

Počet přenocování hostů v hromadných ubytovacích zařízeních v Moravskoslezském kraji překonal v 1. až 4. čtvrtletí 2020 hranici 1,85 mil., což meziročně představovalo pokles o 34,8 %. Počet strávených nocí domácími turisty se snížil o 28,5 %, v případě cizinců to bylo dokonce o 63,6 %.

Nejhorší dopad měla pandemie koronaviru na ubytovatele v Praze, když meziroční pokles počtu přenocování tam činil 73,5 %. Relativně nejméně postiženými regiony byly Liberecký a Královéhradecký kraj s meziročními úbytky 21,3 %, resp. 23,5 %.

Průměrný počet přenocování 3,0 noci na jednoho hosta v Moravskoslezském kraji je mírně vyšší než celorepublikový průměr (2,9 noci). Tradičně nejdelší průměrný pobyt je dlouhodobě registrován v lázeňském Karlovarském kraji (4,2 noci za celý rok 2020).

Cca 18,9 tis. hostů, z toho 2,4 % ze zahraničí, navštívilo v roce 2020 lázeňská zařízení v Moravskoslezském kraji. Proti roku 2019 se tak snížil celkový počet lázeňských hostů o 36,3 %, přičemž domácích klientů dorazilo o 34,7 % méně a zahraničních návštěvníků meziročně ubylo 68,3 %. Celkově přesáhl počet přenocování v lázeňských zařízeních 350 tis. nocí, což bylo o 35,5 % méně než v roce 2019. Meziročně strávili rezidenti v lázních o 32,7 % nocí méně a nerezidenti o 70,9 % méně.

 • Cestovní ruch v Moravskoslezském kraji ve 4. čtvrtletí 2020 - komentář
 • Tab. 1 Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů ve 4. čtvrtletí 2020
 • Tab. 2 Přenocování hostů v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů ve 4. čtvrtletí 2020
 • Tab. 3 Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů v 1. až 4. čtvrtletí 2020
 • Tab. 4 Přenocování hostů v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů v 1. až 4. čtvrtletí 2020
 • Kontakt:
  Jan Dehner
  Krajská správa ČSÚ v Ostravě
  Tel.: 595 131 232
  E-mail: jan.dehner@czso.cz