Cestovní ruch v Moravskoslezském kraji v roce 2017

 

Všechny základní ukazatele charakterizující objem cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji za 4. čtvrtletí 2017 vykazují ve srovnání se stejným obdobím minulého roku velmi příznivý vývoj. Počet hostů, kteří ve 4. čtvrtletí 2017 navštívili hromadná ubytovací zařízení, se v kraji meziročně zvýšil o 9,1 %, v případě domácích návštěvníků byl nárůst o 9,9 % a  počet zahraničních turistů vzrostl o 6,3 %. Stejný trend platí i v případě počtu přenocování. Celkově byl v tomto období počet přenocování meziročně o 8,1 % větší, o což se zasloužila domácí i zahraniční klientela.
Výsledky, jichž za celý rok 2017 dosáhla hromadná ubytovací zařízení v Moravskoslezském kraji, lze hodnotit jedině pozitivně. Opětovně došlo k meziročnímu nárůstu jak celkového počtu hostů (+10,0 %), tak i počtu jejich přenocování (+8,8 %).

  • Cestovní ruch v Moravskoslezském kraji ve 4. čtvrtletí 2017 - komentář
  • Tab. 1 Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů ve 4. čtvrtletí 2017
  • Tab. 2 Přenocování hostů v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů ve 4. čtvrtletí 2017
  • Tab. 3 Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů v 1. až 4. čtvrtletí 2017
  • Tab. 4 Přenocování hostů v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů v 1. až 4. čtvrtletí 2017