Cestovní ruch v Moravskoslezském kraji v roce 2016

 

Téměř všechny základní ukazatele charakterizující objem cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji za 4. čtvrtletí 2016 vykazují ve srovnání se stejným obdobím minulého roku velmi příznivý vývoj. Pouze počty přenocování nerezidentů proti hodnotám z roku 2015 mírně poklesly.
Počet hostů, kteří ve 4. čtvrtletí 2016 navštívili hromadná ubytovací zařízení, se v kraji meziročně zvýšil o 7,7 %, v případě domácích návštěvníků byl nárůst o 8,2 % a  počet zahraničních turistů vzrostl o 5,8 %. Rozdílný trend lze vysledovat v případě počtu přenocování. Celkově byl v tomto období počet přenocování meziročně o 6,5 % větší, o což se zasloužili výhradně domácí návštěvníci. V jejich případě činilo meziroční zvýšení 8,5 %, zatímco počet přenocování zahraničních návštěvníků se v podstatě nezměnil.
Výsledky, jichž za celý rok 2016 dosáhla hromadná ubytovací zařízení v Moravskoslezském kraji, lze hodnotit jedině pozitivně. Ve srovnání s předchozím rokem došlo k cca 6% nárůstu jak celkového počtu hostů, tak i počtu jejich přenocování.

  • Cestovní ruch v Moravskoslezském kraji ve 4. čtvrtletí 2016 - komentář
  • Tab. 1 Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů ve 4. čtvrtletí 2016
  • Tab. 2 Přenocování hostů v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů ve 4. čtvrtletí 2016
  • Tab. 3 Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů v 1. až 4. čtvrtletí 2016
  • Tab. 4 Přenocování hostů v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů v 1. až 4. čtvrtletí 2016