Cestovní ruch v Moravskoslezském kraji v 1. čtvrtletí 2024

 

V prvním čtvrtletí 2024 se zvýšil celkový počet hostů v hromadných ubytovacích zařízeních v Moravskoslezském kraji meziročně o 2,8 % na 202,8 tisíce příjezdů. Počet přenocování dosáhl 561 tisíc nocí a meziročně vzrostl o 3,0 %. Vyšší počet hostů i strávených nocí ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku byl vykázán jak v případě domácí, tak i zahraniční klientely.

V 1. čtvrtletí 2024 přijelo do hromadných ubytovacích zařízení v Moravskoslezském kraji 202 786 hostů, z nichž 19,3 % (39 059 hostů) bylo ze zahraničí. Celkový počet hostů tak byl o 5 463 osob (o 2,8 %) větší než ve stejném období předchozího roku. Počet domácích klientů se meziročně zvýšil o 0,8 %, zahraničních se ubytovalo o 12,0 % více. Podíl Moravskoslezského kraje na počtu hostů v ubytovacích zařízeních celého Česka činil 4,9 %, přičemž podíl kraje na domácí klientele byl 7,5 % a na zahraničních hostech 2,0 %.

Návštěvnost hromadných ubytovacích zařízení v 1. čtvrtletí letošního roku ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku vzrostl téměř ve všech krajích Česka. Výjimku tvořil pouze Pardubický kraj, kde návštěvnost klesla o 1,6 %. Nejnavštěvovanějším regionem byla s počtem 1,57 milionu hostů Praha, která zároveň vykázala nejvyšší meziroční nárůst ubytovaných turistů (o 16,9 %). Zvýšení návštěvnosti o více než desetinu bylo zjištěno také na Vysočině (o 15,0 %), v Jihočeském kraji (o 14,2 %) a Karlovarském kraji (o 10,9 %).

Tab. 1 Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů v 1. čtvrtletí 2024

Návštěvnost z řad cizinců byla v 1. čtvrtletí 2024 výrazně vyšší (o 12,0 %) než v prvních třech měsících roku 2023, nicméně proti roku 2019 byla na úrovni cca 98,8 %. Nejvíce zahraničních hostů (25,6 %) přijelo v 1. čtvrtletí 2024 do Moravskoslezského kraje ze Slovenska. Ve sledovaných zařízeních se jich ubytovalo 9 982, což bylo o 7,7 % více než loni. Druhou nejpočetnější skupinu tvořilo 8 151 návštěvníků z Polska (meziroční nárůst o 19,9 %). Třetí se umístili návštěvníci z Německa (4 529 hostů), jejichž počet vzrostl o 23,4 %. Podíl hostů z uvedených zemí na všech zahraničních klientech v kraji činil zhruba 58 %.

Graf 1 Nerezidenti v hromadných ubytovacích zařízeních Moravskoslezského kraje podle zemí v 1. čtvrtletí 2024

Graf 2 Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních Moravskoslezského kraje v jednotlivých měsících v letech 2020–2024

Počet přenocování hostů v hromadných ubytovacích zařízeních v Moravskoslezském kraji v 1. čtvrtletí 2024 dosáhl necelých 561 tisíc nocí a byl o 3,0 % vyšší než ve stejném období minulého roku. Na tomto meziročním nárůstu celkového počtu přenocování se podíleli jak hosté z tuzemska (nárůst o 1,0 %), tak i zahraniční klienti (nárůst o 15,4 %).

Tab. 2 Přenocování hostů v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů v 1. čtvrtletí 2024

Přenocování vzrostlo v 9 krajích, nejvíce na Vysočině (o 19,7 %) a v Praze (o 18,4 %). Naopak v pěti krajích Česka – Libereckém, Plzeňském, Pardubickém, Ústeckém a Olomouckém – došlo k meziročnímu poklesu počtu přenocování hostů v hromadných ubytovacích zařízeních. Důvodem byl nižší zájem převážně domácí klientely. Podobně jako v případě počtu hostů byla největší poptávka po ubytování v 1. čtvrtletí 2024 v hlavním městě Praze (téměř 3,5 milionu přenocování), přes milion nocí strávili turisté v Královéhradeckém kraji a Karlovarském kraji. Rezidenti strávili nejvíce nocí v Královehradeckém kraji (923 tisíc), nerezidenti již tradičně v Praze (2,88 milionu).

Průměrný počet přenocování (2,8 noci na jednoho hosta) řadí Moravskoslezský kraj na 5. místo pomyslného krajského žebříčku. První místo zaujímá lázeňský Karlovarský kraj s počtem 3,7 noci, následovaný Královéhradeckým krajem s průměrem 3,6 noci. Průměrný počet přenocování domácích návštěvníků v Moravskoslezském kraji byl vyšší (2,9 noci) než v případě zahraničních hostů (2,3 noci).

Také lázeňská ubytovací zařízení v Moravskoslezském kraji zaznamenala lepší výsledky než před rokem. V lázních se v 1. čtvrtletí 2024 ubytovalo celkem 6,8 tisíce hostů, z toho 2,2 % ze zahraničí. Proti stejnému období roku 2023 se tak zvýšil celkový počet lázeňských hostů o 7,4 %, přičemž domácích klientů dorazilo o 7,7 % více a zahraničních návštěvníků meziročně ubylo 5,1 %. Celkově dosáhl počet přenocování v lázeňských zařízeních v kraji 111,1 tisíce nocí, což bylo o 3,7 % více než v předchozím roce. Meziročně strávili rezidenti v lázních o 4,7 % nocí více, v případě nerezidentů to bylo o 24,2 % nocí méně. Průměrná délka pobytu v moravskoslezských lázních činila 16,4 noci.

 • Cestovní ruch v Moravskoslezském kraji v 1. čtvrtletí 2024 - komentář
 • Tab. 1 Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů v 1. čtvrtletí 2024
 • Tab. 2 Přenocování hostů v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů v 1. čtvrtletí 2024
 • Kontakt:
  Patrik Szabo
  Krajská správa ČSÚ v Ostravě
  Tel.: 595 131 220
  E-mail: patrik.szabo@czso.cz