Cestovní ruch v Moravskoslezském kraji v 1. čtvrtletí 2022

 

V prvním čtvrtletí 2022 se zvýšil celkový počet hostů v hromadných ubytovacích zařízeních v Moravskoslezském kraji meziročně o 623 % a počet přenocování vzrostl o 386 %. Po omezení se ubytovací služby pomalu vrací k normálu, přesto výkony ubytování v 1. čtvrtletí nedosáhly objemů z předpandemického roku 2019, stále chybí zejména zahraniční hosté.

V 1. čtvrtletí 2022 přijelo do hromadných ubytovacích zařízení v Moravskoslezském kraji 175 797 hostů, z nichž pouze 11,3 % (19 857 hostů) bylo ze zahraničí. Celkový počet hostů tak byl o 151 482 osob (o 623 %) vyšší než ve stejném období předchozího roku. Počet domácích klientů se meziročně zvýšil o 655 %, zahraničních se ubytovalo o 441 % více. Takto výrazný nárůst návštěvnosti byl ovlivněn nízkou úrovní srovnávací základny kvůli loňským pandemickým omezením. V porovnání se stejným čtvrtletím v předpandemickém roce 2019 byl letos počet ubytovaných Čechů o 7 % nižší, cizinců se ubytovalo o 50 % méně než před třemi lety.

Návštěvnost hromadných ubytovacích zařízení v 1. čtvrtletí 2022 vzrostla plošně ve všech krajích. Nejnavštěvovanějším regionem byla Praha (757,7 tisíce hostů), kterou následovaly kraje vhodné pro trávení zimní dovolené – Královéhradecký kraj (345,6 tisíce hostů) a Liberecký kraj (238,2 tisíce hostů).

Tab. 1 Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů v 1. čtvrtletí 2022

Počty zahraničních hostů meziročně vzrostly, přesto jsou stále nízké, dosahují asi poloviny příjezdů před covidovou krizí v roce 2019. Nejvíce zahraničních hostů (26,2 %) přijelo v 1. čtvrtletí 2022 do Moravskoslezského kraje ze Slovenska. Ve sledovaných zařízeních se jich ubytovalo 5 199, což bylo o 282 % více než loni. Druhou nejpočetnější skupinu tvořilo 4 121 návštěvníků z Polska (meziroční nárůst o 872 %). Třetí největší zahraniční skupinou návštěvníků byli Němci (2 275 hostů), jejichž počet vzrostl o 939 %.

Graf 1 Nerezidenti v hromadných ubytovacích zařízeních Moravskoslezského kraje podle zemí v 1. čtvrtletí 2022

Tab. 2 Přenocování hostů v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů v 1. čtvrtletí 2022

Počet přenocování hostů v hromadných ubytovacích zařízeních Moravskoslezského kraje dosáhl v 1. čtvrtletí 2022 téměř 506 tisíc a byl o 386 % vyšší než ve stejném období minulého roku. Na tomto meziročním nárůstu celkového počtu přenocování se podíleli jak hosté z tuzemska (nárůst o 412 %), tak i zahraniční klienti (nárůst o 232 %). V porovnání se stejným obdobím v předpandemickém roce 2019 byl letos počet přenocování rezidentů o 8 % nižší, nerezidenti strávili v ubytovacích zařízeních v Moravskoslezském kraji o 49 % méně nocí než před třemi lety.

Ve všech krajích Česka došlo k výraznému meziročnímu nárůstu počtu přenocování hostů v hromadných ubytovacích zařízeních. Podobně jako v případě počtu hostů byla největší poptávka po ubytování v hlavním městě Praze, Královéhradeckém kraji a Libereckém kraji.

Průměrný počet přenocování (2,9 noci na jednoho hosta) řadí Moravskoslezský kraj na 7. místo pomyslného krajského žebříčku. První místo zaujímá lázeňský Karlovarský kraj spolu s Královéhradeckým krajem s počtem 3,7 noci. Průměrný počet přenocování domácích návštěvníků v Moravskoslezském kraji byl vyšší (2,9 noci) než v případě zahraničních hostů (2,5 noci).

Graf 2 Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních Moravskoslezského kraje v jednotlivých měsících v letech 2018–2022

Také lázeňská ubytovací zařízení v Moravskoslezském kraji zaznamenala lepší výsledky než před rokem. V lázních se v 1. čtvrtletí 2022 ubytovalo celkem 5 621 hostů, tj. o 137 % více než ve stejném období předchozího roku. Počet přenocování se rovněž zvýšil na 93 240 nocí (nárůst o 86 %). Domácí klientela jasně převyšovala tu zahraniční, 95,1 % ubytovaných lázeňských hostů byli Češi. Průměrná délka pobytu v moravskoslezských lázních činila 16,6 noci.

Poznámka: Do celkových výsledků návštěvnosti jsou započítány údaje týkající se ukrajinských státních příslušníků, kteří si ubytování hradili sami. Vzhledem k válečnému konfliktu na Ukrajině však nebylo ve všech případech možné na straně provozovatelů ubytovacích zařízení rozlišit, zda jde o turistu či uprchlíka. Do počtu návštěvníků tak mohly být započítány i osoby, které nelze objektivně považovat za účastníka cestovního ruchu dle mezinárodních doporučení.

 • Cestovní ruch v Moravskoslezském kraji v 1. čtvrtletí 2022 - komentář
 • Tab. 1 Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů v 1. čtvrtletí 2022
 • Tab. 2 Přenocování hostů v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů v 1. čtvrtletí 2022
 •  

  Kontakt:
  Jan Dehner
  Krajská správa ČSÚ v Ostravě
  Tel.: 595 131 232
  E-mail: jan.dehner@czso.cz