Cestovní ruch v Moravskoslezském kraji v 1. čtvrtletí 2019

 

Ukazatele charakterizující rozsah objemu cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji za 1. čtvrtletí 2019 navazují na příznivé výsledky z loňské sezóny. Počet hostů, kteří navštívili hromadná ubytovací zařízení, se v kraji meziročně zvýšil o 3,1 %, v případě domácích návštěvníků činil nárůst 3,4 % a počet zahraničních turistů vzrostl o 2,2 %. Stejný trend platí i v případě počtu přenocování. Celkově byl v tomto období meziročně o 5,9 % větší, o což se zasloužila domácí (+6,5 %) i zahraniční klientela (+2,6 %).

V 1. čtvrtletí 2019 přijelo do hromadných ubytovacích zařízení Moravskoslezského kraje 207 861 hostů, z nichž necelá pětina (40,2 tis.) byla ze zahraničí. Celkový počet hostů tak byl o 3,1 % větší než ve stejném období předchozího roku. Počet domácích hostů se meziročně zvýšil o 3,4 %, zahraničních se ubytovalo o 2,2 % více.

Regionálně návštěvnost poklesla pouze v Ústeckém kraji (–3,7 %), Středočeském kraji (–0,3 %) a v Praze (–0,1 %). Nadprůměrnou dynamiku růstu příjezdů zaznamenal Jihomoravský kraj (+7,2 %), Královéhradecký kraj (+5,2 %) nebo Vysočina (+5,1 %). V Praze se nejvíce ze všech krajů zvýšil  počet ubytovaných rezidentů (+9,0 %). Počet nerezidentů ale v hlavním městě poklesl o 2,0 %, což mělo rozhodující vliv na celorepublikový pokles.

Nejvíce zahraničních hostů, téměř čtvrtina, přijelo v 1. čtvrtletí 2019 do Moravskoslezského kraje ze Slovenska. Ve sledovaných zařízeních se jich ubytovalo přes 9,8 tis., což bylo o 4,1 % více než loni. Druhou nejpočetnější skupinu tvořilo 9,0 tis. návštěvníků z Polska (meziročně +9,3 %). S odstupem třetí největší zahraniční skupinou návštěvníků byli Němci (cca 4,6 tis.), jejichž počet vzrostl o 0,9 %. Podíl hostů z uvedených zemí na všech zahraničních návštěvnících v kraji činil 58,5 %. Více než tisíc příjezdů dosáhla návštěvnost hostů z Itálie (1 301 osob), Rakouska (1 192| osob), Ukrajiny (1 172 osob), Ruska (1 162 osob) a Spojeného království Velké Británie a Severního Irska (1 102 osob).

Počet přenocování hostů v hromadných ubytovacích zařízeních Moravskoslezského kraje dosáhl v 1. čtvrtletí 2019 téměř 600 tis. a byl o 5,9 % větší než ve stejném období minulého roku. Na tomto meziročním zvýšení celkového počtu přenocování se podíleli společnou měrou hosté z tuzemska (+6,5 %) i ze zahraničí (+2,6 %).

V regionálním členění vykázala růst ubytovací zařízení v osmi krajích. Největší růst poptávky po ubytování byl zaznamenán na Vysočině, kde se meziročně počet nocí zvýšil o 9,1 %. Naopak pokles počtu přenocování se odehrál v Praze (–2,6 %), Středočeském (–2,4 %), Jihočeském (–2,1 %), Zlínském (–1,8 %) a v Karlovarském kraji (–1,1 %).

Průměrný počet přenocování (2,9 noci na jednoho hosta) řadí kraj na 5. místo pomyslného krajského žebříčku. Tradičně první místo zde zaujímá „lázeňský“ Karlovarský kraj s počtem 4,7 noci. Průměrný počet přenocování domácích návštěvníků byl v Moravskoslezském kraji poněkud vyšší (3,0 noci) než v případě zahraničních hostů (2,5 noci).

Lázeňská zařízení v Moravskoslezském kraji navštívilo ve sledovaném období cca 7,3 tis. hostů, tj. o 13,6 % více než ve stejném období předchozího roku, počet přenocování se zvýšil o 10,8 %. Na nárůstu se podílela jak domácí, tak i zahraniční klientela. Nerezidenti tvořili pouze 3,6 % z celkového objemu hostů moravskoslezských lázní. Průměrná délka pobytu v lázeňských zařízeních v 1. čtvrtletí 2019 činila 16,9 dne, přičemž rozdíl mezi délkou pobytu domácího a zahraničního hosta byl výrazný (16,5 dne, resp. 30,0 dne).

 • Cestovní ruch v Moravskoslezském kraji v 1. čtvrtletí 2019 - komentář
 • Tab. 1 Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů v 1. čtvrtletí 2019
 • Tab. 2 Přenocování hostů v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů v 1. čtvrtletí 2019
 • Kontakt:
  Jan Dehner
  Krajská správa ČSÚ v Ostravě
  Tel.: 595 131 232
  E-mail: jan.dehner@czso.cz