Časové řady za region soudržnosti Moravskoslezsko

 

  • 1. část - území, životní prostředí, obyvatelstvo, makroekonomické ukazatele
  • 2. část - trh práce, nezaměstnanost, organizační struktura, zemědělství
  • 3. část - průmysl, stavebnictví, bytová výstavba, cestovní ruch, doprava, vzdělávání, kultura
  • 4. část - zdravotnictví, pracovní neschopnost, sociální zabezpečení, kriminalita, dopravní nehody, požáry