Bytová výstavba v Moravskoslezském kraji v roce 2018

 

V roce 2018 bylo v Moravskoslezském kraji dokončeno 2 549 bytů, což je o 288 bytů více než v roce předešlém. Postaveno tak bylo nejvíce bytů za posledních šest let. Tradičně největší počet bytů byl dokončen v okrese
Frýdek-Místek. Ve sledovaném roce byla zahájena výstavba 2 664 nových bytů, téměř tři čtvrtiny z nich v rodinných domech.