Bytová výstavba v Moravskoslezském kraji v roce 2017

 

V roce 2017 bylo v Moravskoslezském kraji dokončeno 2 267 bytů, což je o 171 bytů více než v roce předešlém. Nejvíce bytů bylo dokončeno v okresech Frýdek-Místek a Ostrava-město. Ve sledovaném roce byla zahájena výstavba 2 553 nových bytů, více než dvě třetiny z nich v rodinných domech.