Bytová výstavba v Moravskoslezském kraji v roce 2016

 

V roce 2016 bylo v Moravskoslezském kraji dokončeno 2 097 bytů, což je o 90 bytů méně než v roce předešlém. Nejvíce bytů bylo dokončeno v okresech Frýdek-Místek a Karviná. Ve sledovaném roce byla zahájena výstavba 2 251 nových bytů, více než dvě třetiny z nich v rodinných domech.

  • Bytová výstavba v Moravskoslezském kraji v roce 2016 - komentář
  • Tab. 1 Zahájené byty v roce 2016
  • Tab. 2 Dokončené byty v roce 2016