Zemřelí ve Středočeském kraji v únoru 2021

 

8. 4. 2021

Podle dosud dostupných údajů zemřelo v únoru roku 2021 ve Středočeském kraji celkem 1 675 osob, což bylo ve srovnání s únorovým průměrem let 2015 až 2019 o 39,7 % osob více (resp. o 476 osob).

Lednový počet zemřelých (1 675 osob) tak v absolutních hodnotách překonal počet zemřelých osob jak v říjnu (1 630 osob), tak i v prosinci loňského roku (1 666 osob). Relativní nárůst počtu úmrtí v únoru letošního roku byl však oproti pětiletému průměru roků 2015 až 2019 loni v listopadu (o 69,7 %) a říjnu (o 49,1 %), jakož i letos v lednu (o 49,0 %) či loni v prosinci (o 47,9 %) nižší. V období let 2015 až 2019, ale i v roce 2020, se únorový počet zemřelých v kraji pohyboval v rozmezí 1 089 a 1 264.

Z celkového počtu zemřelých osob ve Středočeském kraji v únoru 2021 bylo podle dosud dostupných údajů 878 mužů a 797 žen. Celkově zemřelo tento měsíc v porovnání s únorovým pětiletým průměrem roků 2015 až 2019 o 39,7 % osob více, zvýšení bylo patrnější u mužů (oproti průměru let 2015 až 2019 jich v únoru zemřelo o 42,5 % více) než u žen (o 36,8 % více).

Graf 1: Denní počty zemřelých ve Středočeském kraji v roce 2020, v lednu a únoru 2021 a průměr let 2015 až 2019
Graf 1: Denní počty zemřelých ve Středočeském kraji v roce 2020, v lednu a únoru 2021 a průměr let 2015 až 2019

Ve Středočeském kraji se tak v případě února roku 2021 jednalo o nejvyšší počet zemřelých osob za tento kalendářní měsíc od roku 1982, odkdy jsou měsíční data k dispozici (nejméně – 942 osob, zemřelo v únoru roku 2014). Nejvíce osob zemřelo během druhého měsíce roku 2021 dne 16. února (79 osob, což byl zároveň i nejvyšší denní počet zemřelých za první dva měsíce roku 2021), z týdenního pohledu bylo v únoru nejvíce zemřelých v 6. týdnu, tj. mezi 8. a 14. únorem 2021 (440 osob, což bylo oproti pětiletému průměru let 2015 až 2019 o 47,6 % více, po 2. týdnu roku 2021, kdy bylo oproti pětiletému průměru zemřelých o 60,1 % více, se jednalo o nejvyšší nárůst roku 2021).

Graf 2: Počet zemřelých ve Středočeském kraji podle kalendářních měsíců v letech 2018 až 2021 a průměr let 2015 až 2019
Graf 2: Počet zemřelých ve Středočeském kraji podle kalendářních měsíců v letech 2018 až 2021 a průměr let 2015 až 2019

Nárůst počtu zemřelých osob v únoru roku 2021 byl ve Středočeském kraji oproti pětiletému průměru let 2015 až 2019 (o 39,7 %) o 4,2 p. b. vyšší, než kolik činil celorepublikový průměr (o 35,5 %). Z mezikrajského pohledu vykázal Středočeský kraj za únor 2021 pátý nejvyšší nárůst počtu zemřelých. Více než dvojnásobně (o 168,4 %) stoupl počet zemřelých v Karlovarském kraji, vyšší nárůsty zaznamenaly ještě kraje Královéhradecký (o 89,9 %), Pardubický (o 64,0 %) a Plzeňský (o 61,1 %). Na opačné straně to byly Kraj Vysočina (o 0,9 % více), Zlínský (o 3,9 %) a Olomoucký kraj (o 13,1 %).

Hrubá míra úmrtnosti, vyjadřující počet zemřelých na tisíc obyvatel, dosáhla ve Středočeském kraji v únoru 15,6 promile, což bylo nepatrně méně než v listopadu a lednu (v obou případech 15,7 promile), ale více než v prosinci (14,1 promile) a říjnu (13,8 promile).

Graf 3: Počty zemřelých osob v krajích v říjnu, listopadu a prosinci 2020 a lednu a únoru 2021 a průměrném lednu z let 2015 až 2019
Graf 3: Počty zemřelých osob v krajích v říjnu, listopadu a prosinci 2020 a lednu a únoru 2021 a průměrném lednu z let 2015 až 2019

Graf 4: Hrubá míra úmrtnosti ve Středočeském kraji a v České republice podle kalendářních měsíců v letech 2020 a 2021
Graf 4: Hrubá míra úmrtnosti ve Středočeském kraji a v České republice podle kalendářních měsíců v letech 2020 a 2021

Metodická poznámka:

Veškeré údaje za roky 2020 a 2021 jsou předběžné.

Údaje vycházejí ze stavu zpracování hlášení o úmrtí k 1. dubnu 2021. Data o struktuře zemřelých v roce 2020 podle příčin smrti nejsou zatím dostupná.

 

Další informace obsahuje:

Rychlá informace:
Únorová úmrtnost převýšila o více než třetinu pětiletý průměr, zdaleka nejhůře bylo v Karlovarském kraji

Časové řady:
Počet zemřelých (aktualizace týdenních časových řad) – časové řady

 

Kontakt:
Ing. Mgr. Pavel Hájek
vedoucí oddělení
oddělení informačních služeb, Krajská správa ČSÚ pro Středočeský kraj
T 274 054 175
infoservisstc@czso.cz

 

  •   Celý text v pdf
  •   Počet zemřelých ve Středočeském kraji podle kalendářního měsíce úmrtí v letech 2011–2021
      Stav k 1. 4. 2021, 12:45 hod.
  •   Počet zemřelých celkem ve Středočeském kraji podle čísla týdne v letech 2011–2021
      Stav k 1. 4. 2021, 12:45 hod.