Zemřelí ve Středočeském kraji v dubnu 2021

 

9. 6. 2021

Podle dosud dostupných údajů zemřelo v dubnu roku 2021 ve Středočeském kraji celkem 1 400 osob, což bylo ve srovnání s dubnovým průměrem let 2015 až 2019 o 28,9 % více, zemřelých osob tak bylo o 314 více. Počet zemřelých mužů byl vyšší o 36,9 %, u žen činil nárůst 20,7 %. Citelný pokles oproti předchozím měsícům se zvýšenou úmrtností byl zaznamenán u úmrtnosti osob 85letých a starších (oproti letům 2015 až 2019 jich zemřelo o 7,3 % více, zatímco loni v listopadu jich bylo více o 81 %). Zatímco ve 13. týdnu (29. března až 4. dubna 2021) zemřelo oproti průměru o 71,2 % osob více, v 17. týdnu (26. dubna až 2. května 2021) bylo počet zemřelých vyšší o 4,2 %.

 

V dubnu zemřelo ve Středočeském kraji celkem 1 400 osob, což byl nejvyšší dubnový počet zemřelých od roku 1986. Oproti dubnovému průměru let 2015 až 2019 bylo ve Středočeském kraji letos v dubnu zemřelých o 28,9 % více. Od loňského října, odkdy je možné sledovat zvýšenou úmrtnost, se však jednalo o nejnižší nárůst počtu zemřelých (ještě v březnu 2021 bylo oproti průměru let 2015 až 2019 zemřelých o 72 % více).

 

Graf 1: Počet zemřelých ve Středočeském kraji podle kalendářních měsíců v letech 2018 až 2021 a průměr let 2015 až 2019

Graf 1: Počet zemřelých ve Středočeském kraji podle kalendářních měsíců v letech 2018 až 2021 a průměr let 2015 až 2019

Z celkového počtu zemřelých osob ve Středočeském kraji v dubnu 2021 bylo podle dosud dostupných údajů 754 mužů a 646 žen. Zvýšení bylo patrnější u mužů, kterých oproti průměru let 2015 až 2019 v březnu zemřelo o 36,9 % více, v případě žen byl počet zemřelých o 20,7 % vyšší.

Nejvyšší nárůst počtu zemřelých v dubnu 2021 oproti letům 2015 až 2019 byl zaznamenán v Ústeckém (o 36,1 %), Moravskoslezském (o 35,8 %) a Jihočeském kraji (o 32,6 %), na opačné straně to byly kraje Královéhradecký (o 11,8 %), Praha (o 12,4 %) a Karlovarský (o 12,7 %).

 

Graf 2: Denní počty zemřelých ve Středočeském kraji v období květen 2020 až duben 2021

Denní počty zemřelých ve Středočeském kraji v období květen 2020 až duben 2021

Nejvíce osob zemřelo během čtvrtého měsíce roku 2021 dne 1. dubna (68 osob). Z týdenního pohledu bylo zaznamenáno nejvíce zemřelých ve 13. týdnu, tj. mezi 29. březnem a 4. dubnem 2021 (436 osob, což bylo oproti pětiletému průměru let 2015 až 2019 o 71,2 % více; jednalo se o třetí nejvyšší týdenní nárůst zaznamenaný od počátku roku 2021. Během dubnových týdnů se počet zemřelých postupně snižoval a v 17. týdnu (tj. mezi 26. dubnem a 2. květnem) bylo zemřelých oproti pětiletému průměru více o 4,2 % (273 osob oproti průměrnému počtu 262 zemřelých).

Hrubá míra úmrtnosti, vyjadřující počet zemřelých na tisíc obyvatel, dosáhla ve Středočeském kraji v dubnu 12,2 promile, což byla nejnižší hodnota od loňského října a třetí nejnižší hodnota mezi kraji (po Praze a Královéhradeckém kraji).


Graf 3: Míry úmrtnosti podle věku ve Středočeském kraji v období květen 2020 až duben 2021

Míry úmrtnosti podle věku ve Středočeském kraji v období květen 2020 až duben 2021

Z pohledu věku se v dubnu oproti průměrným hodnotám z let 2015 až 2019 zvýšil počet zemřelých ve věkové skupině 75- až 84letých o 49,2 %, u 65- až 74letých to bylo o 37,1 % zemřelých více a u 85letých a starších pak o 7,3 % více.

V porovnání s úmrtností v listopadu loňského roku je u dubnových hodnot patrné snížení nadúmrtnosti ve starších věkových skupinách (u 85letých a starších osob bylo zemřelých oproti pětiletému průměru v listopadu 2020 více o 81,0 %, v dubnu 2021 pak o 7,3 %, u 75- až 84letých to bylo loni v listopadu o 93,4 % více, letos v dubnu pak o 49,2 %), zatímco ve věku 65 až 74 let je možné sledovat pokles mírnější (v této věkové skupině byl počet zemřelých v listopadu 2020 vyšší o 61,4 %, zatímco letos v dubnu to bylo o 37,1 % více, u 40- až 64letých bylo zemřelých v listopadu o 22,3 % více, v dubnu byl jejich počet vyšší o 18,9 %).

 

Metodická poznámka:

Veškeré údaje za rok 2021 jsou předběžné.

Údaje vycházejí ze stavu zpracování hlášení o úmrtí k 7. červnu 2021. Data o struktuře zemřelých v roce 2020 podle příčin smrti nejsou zatím dostupná.

 

Další informace obsahuje:

Rychlá informace:

Úmrtnost seniorů nad 80 let se dostala na úroveň před propuknutím epidemie covid-19

Časové řady:

Počet zemřelých (aktualizace týdenních časových řad) – časové řady

 

Kontakt:

Ing. Mgr. Pavel Hájek

vedoucí oddělení

oddělení informačních služeb, Krajská správa ČSÚ pro Středočeský kraj

T 274 054 175

E infoservisstc@czso.cz

 

  •   Celý text v pdf
  •   Počet zemřelých ve Středočeském kraji podle kalendářního měsíce úmrtí v letech 2011–2021
        Stav k 7. 6. 2021, 11:15 hod.
  •   Počet zemřelých celkem ve Středočeském kraji podle čísla týdne v letech 2011–2021
        Stav k 7. 6. 2021, 11:15 hod.