Zemřelí ve Středočeském kraji v březnu 2021

 

12. 5. 2021

Podle dosud dostupných údajů zemřelo v březnu roku 2021 ve Středočeském kraji celkem 2 036 osob, což bylo ve srovnání s březnovým průměrem let 2015 až 2019 o 67,2 % více, zemřelo o 819 osob více. Počet zemřelých mužů byl o 83,3 % vyšší, u žen činil nárůst 51,5 %. Dvojnásobný počet zemřelých (o 103,4 %) byl v březnu oproti průměru zaznamenán u věkové skupiny 65- až 74letých.

V březnu zemřelo ve Středočeském kraji celkem 2 036 osob, což byl nejvyšší měsíční počet zemřelých od roku 1982, odkdy jsou tyto údaje za kraj k dispozici. Březen se stal počtem úmrtí nejtragičtějším měsícem nejen ve Středočeském kraji, ale i v krajích Jihočeském, Plzeňském, Ústeckém, Libereckém, Pardubickém a v Praze. Oproti březnovému průměru let 2015 až 2019 bylo ve Středočeském kraji letos v březnu zemřelých o 67,2 % více. Vyšší relativní nárůst byl oproti průměru zaznamenán pouze loni v listopadu, kdy byl počet zemřelých o 69,6 % vyšší.

Z celkového počtu zemřelých osob ve Středočeském kraji v březnu 2021 bylo podle dosud dostupných údajů 1 116 mužů a 920 žen. Zvýšení bylo patrnější u mužů, kterých oproti průměru let 2015 až 2019 v březnu zemřelo o 83,3 % více, v případě žen byl počet zemřelých o 51,5 % vyšší.

 

Graf 1: Počet zemřelých ve Středočeském kraji podle kalendářních měsíců v letech 2018 až 2021 a průměr let 2015 až 2019
Graf 1: Počet zemřelých ve Středočeském kraji podle kalendářních měsíců v letech 2018 až 2021 a průměr let 2015 až 2019

 

Graf 2: Denní počty zemřelých ve Středočeském kraji v roce 2020, v lednu až březnu 2021 a průměr let 2015 až 2019
Graf 2: Denní počty zemřelých ve Středočeském kraji v roce 2020, v lednu až březnu 2021 a průměr let 2015 až 2019

 

Nejvíce osob zemřelo během třetího měsíce roku 2021 dne 11. března (87 osob), což byl zároveň nejen nejvyšší denní počet zemřelých za první tři měsíce roku 2021, ale i největší denní počet od roku 1982, odkdy jsou data k dispozici (z celkových osmi dní, kdy od roku 1982 zemřelo více než 80 osob, připadaly čtyři dny na březen 2021).

týdenního pohledu bylo v březnu zaznamenáno nejvíce zemřelých v 10. týdnu, tj. mezi 8. a 14. březnem 2021 (521 osob, což bylo oproti pětiletému průměru let 2015 až 2019 o 76,0 % více; jednalo se o nejvyšší týdenní nárůst roku 2021 a o čtvrtý nejvyšší od počátku loňského října).

V prvním čtvrtletí letošního roku zemřelo ve Středočeském kraji celkem 5 620 osob, což bylo v porovnání s průměrem let 2015 až 2019 o 53,3 % více, tedy o 3,1 p. b. více, než kolik činil celorepublikový průměr, kde bylo zemřelých o 50,2 % více. Nejvyšší nárůst počtu zemřelých byl zaznamenán v Karlovarském (o 117,5 %), Královéhradeckém (o 82,8 %) a Libereckém kraji (o 63,9 %), na opačné straně to byly kraje Zlínský (o 30,0 %), Vysočina (o 34,9 %) a Olomoucký (o 36,7 %).

Hrubá míra úmrtnosti, vyjadřující počet zemřelých na tisíc obyvatel, dosáhla ve Středočeském kraji v březnu 17,1 promile, což byla nejvyšší hodnota od loňského října.

 

Graf 3: Hrubá míra úmrtnosti ve Středočeském kraji a v České republice podle kalendářních měsíců v letech 2020 a 2021
 Graf 3: Hrubá míra úmrtnosti ve Středočeském kraji a v České republice podle kalendářních měsíců v letech 2020 a 2021

Z pohledu věku se v březnu oproti průměrným hodnotám z let 2015 až 2019 nejvíce zvýšil počet zemřelých ve věkové skupině 65- až 74letých, a to o 103,4 %, u 75- až 84letých to bylo o 83,2 % zemřelých více a u 85letých a starších pak o 22,8 % více.

Oproti úmrtnosti v listopadu loňského roku je v případě března patrné snížení nadúmrtnosti ve starších věkových skupinách (u 85letých a starších bylo zemřelých oproti pětiletému průměru v listopadu 2020 více o 81,0 %, v březnu 2021 pak o 22,8 %, u 75- až 84letých to bylo loni v listopadu o 93,4 % více, letos v březnu pak o 83,2 %), zatímco v nižším věku je možné sledovat nárůst (u 40- až 64letých byl počet zemřelých v listopadu 2020 vyšší o 22,3 %, zatímco letos v březnu to bylo o 78,0 % více, u 65- až 74letých bylo zemřelých v listopadu o 61,4 % více, v březnu pak o 103,4 % více).

 

Metodická poznámka:
Veškeré údaje za rok 2021 jsou předběžné.
Údaje vycházejí ze stavu zpracování hlášení o úmrtí k 10. květnu 2021. Data o struktuře zemřelých v roce 2020 podle příčin smrti nejsou zatím dostupná.

 

Další informace obsahuje:

Rychlá informace:
Březnový počet zemřelých byl rekordní, výrazně však klesla nadúmrtnost nejstarších seniorů

Časové řady:
Počet zemřelých (aktualizace týdenních časových řad) – časové řady

 

Kontakt:
Ing. Mgr. Pavel Hájek
vedoucí oddělení
oddělení informačních služeb, Krajská správa ČSÚ pro Středočeský kraj
T 274 054 175
infoservisstc@czso.cz

 

  •   Celý text v pdf
  •   Počet zemřelých ve Středočeském kraji podle kalendářního měsíce úmrtí v letech 2011–2021
    Stav k 10. 5. 2021, 13:55 hod.
  •   Počet zemřelých celkem ve Středočeském kraji podle čísla týdne v letech 2011–2021
    Stav k 10. 5. 2021, 13:55 hod.