VŠIT - Archiv 2016

 

 Český statistický úřad provádí od roku 2003 každoroční šetření o využívání informačních a komunikačních technologií v domácnostech a mezi jednotlivci. Od roku 2006 toto šetření probíhá dle nařízení Evropského parlamentu a Rady Evropské unie č. 808/2004 o statistice společenství o informační společnosti, tím umožňuje přinášet údaje srovnatelné s jednotlivými zeměmi EU.


Šetření je prováděno celorepublikově na 1/5 výběrového souboru VŠPS (Výběrové šetření pracovních sil). Tento způsob umožňuje propojení s demografickými a sociálními charakteristikami jednotlivých osob v domácnosti.

Ve Středočeském kraji je šetření VŠIT prováděno v 780 náhodně vybraných domácnostech.

Šetření probíhá ve II. čtvrtletí 2016 a tazatelé formou osobního rozhovoru s respondenty staršími 16ti let zjišťují údaje o přístupu domácnosti a jednotlivců k vybraným informačním a komunikačním technologiím a údaje o činnostech prováděných prostřednictvím internetu. Dále potom využití počítače, internetu a přenosných zařízení domácnostmi i jednotlivci, činnosti vykonávané jednotlivci na internetu (např. nakupování přes internet, účast v sociálních sítích), komunikace směrem k veřejné správě. Mezi počítače šetřené v domácnostech tak například patří i služební přenosný počítač nebo tablet, které mohou být používány doma.

Dále jsou zde nově zařazené otázky týkající se používání internetu při vyhledávání a nakupování  přes tzv. slevové portály (např. Heuréka, Slevomat aj.) nebo on-line sjednání pojištění, půjček či nákupy cenných papírů.  Rozšířen je i modul zaměřený na internetovou bezpečnost.


Toto šetření bude provedeno v domácnostech zařazených do tzv. pátých návštěv (v rámci šetření VŠPS).

Další informace naleznete na stránce
Výběrové šetření o informačních a komunikačních technologiích v domácnostech a jejich využívání jednotlivci (VŠIT).

Výsledky tohoto šetření najdete na stránkách ČSÚ v části Statistiky -> Informační technologie