Počet obyvatel v obcích Středočeského kraje k 1. 1. 2020

 

Podle definitivních výsledků bilance obyvatel žilo ve Středočeském kraji k 1. 1. 2020 celkem 1 385 141 osob. Počet obyvatel se zvýšil v 68,8 % obcí kraje a ve 26,5 % došlo k poklesu.

Nejlidnatějším městem bylo s 69 337 obyvateli Kladno, nejméně osob žilo v obci Hradiště v okrese Benešov, a to 23 obyvatel. Nejmladší obyvatelstvo měla obec Chýně v okrese Praha-západ (průměrný věk zde dosáhl 31,5 roků), nejvyšší průměrný věk byl zaznamenán v Bludově na Kutnohorsku, a to 54,9 let.

Žádosti o písemné úřední potvrzení počtu obyvatel v obci pište na adresu: infoservisstc@czso.cz

  •   Počet obyvatel v obcích Středočeského kraje k 1. 1. 2020