Počet obyvatel v obcích Středočeského kraje k 1. 1. 2018

 

Podle definitivních výsledků bilance obyvatel žilo ve Středočeském kraji k 1. 1. 2018 celkem 1 352 795 osob. Počet obyvatel se zvýšil v 64,5 % obcí kraje a ve 30,7 % došlo k poklesu.

Žádosti o písemné úřední potvrzení počtu obyvatel v obci pište na adresu: infoservisstc@czso.cz

  • Počet obyvatel v obcích Středočeského kraje k 1. 1. 2018