Počet obyvatel v obcích Středočeského kraje k 1. 1. 2017

 

Podle definitivních výsledků bilance obyvatel žilo ve Středočeském kraji k 1. 1. 2017 celkem 1 338 982 osob. Počet obyvatel se zvýšil v 63,7 % obcí kraje a ve 31,4 % došlo k poklesu.

Žádosti o písemné úřední potvrzení počtu obyvatel v obci pište na adresu: infoservisstc@czso.cz

  • Počet obyvatel v obcích Středočeského kraje k 1. 1. 2017