O sčítání

 

Sčítání lidu, domů a bytů proběhlo v České republice k 1. 3. 2001 podle zákona č. 158/1999 Sb. Takováto šetření jsou na základě mezinárodních dohod organizována ve většině zemí světa.

Sčítání lidu, domů a bytů je základním demografickým pramenem poskytujícím údaje o počtu a struktuře obyvatelstva, ekonomické aktivitě a pohybu za prací. Získávány jsou rovněž údaje o struktuře domácností, domovním a bytovém fondu, a to nejen z hlediska počtu, ale i kvality a vybavení. Je nezastupitelným zdrojem informací o některých složkách životní úrovně obyvatelstva. Naprostá většina informací není v této komplexnosti jiným způsobem zjistitelná. Předností je rovněž získání cenných informací v územním detailu (obce, části obce, základní sídelní jednotky), což umožňuje sestavovat data do prakticky libovolných územních celků. V takovéto územní podrobnosti neposkytuje údaje žádné jiné statistické šetření.

Sčítání se provádí metodou sebesčítání, každý vyplňuje tiskopisy sám za sebe.Výsledky ukazují, že většina občanů vyplnila údaje zodpovědně, za což jim patří poděkování. Poděkovat je třeba i pracovníkům obcí, katastrálních úřadů, sčítacím komisařům a revizorům i pracovníkům Českého statistického úřadu, který toto šetření zabezpečoval.

Předběžné výsledky vznikly ruční sumarizací vybraných údajů přímo ze sčítacích formulářů. Byly publikovány již v červenci 2001. Poté proběhlo strojové zpracování formulářů - poprvé metodou optického snímání. V červeni 2002 byly zveřejněny vybrané údaje již v definitivní podobě. Všechna data jsou nadále využívána při přísném zachování principů ochrany individuálních údajů. Zveřejňovaná data jsou souhrnného charakteru a slouží jako podklady pro analýzy, územní srovnání, pro potřeby státní správy, obcí, podnikatelské sféry, vědecké i širší veřejnosti. Z rozsáhlých databází jsou zpracovávány publikace celorepublikové i v regionálním členění. Je možné zpracovat i nestandardní výběry na základě přání a požadavků uživatelů.