Návštěvnost hromadných ubytovacích zařízení ve Středočeském kraji v 1. čtvrtletí 2022

 

11. 5. 2022

V prvním čtvrtletí roku 2022 se ve Středočeském kraji meziročně zvýšil počet hostů v hromadných ubytovacích zařízeních sedminásobně, počet přenocování byl pětinásobně vyšší. Vysoké nárůsty zaznamenaly všechny kraje a způsobily je velmi nízké počty hostů na začátku loňského roku, kdy cestovní ruch silně ovlivnila protiepidemická opatření. Ve srovnání s předcovidovým obdobím byl počet hostů v prvních třech měsících tohoto roku přibližně stejný jako v roce 2020, oproti roku 2019 byl o více než pětinu nižší. Meziročně vzrostl počet jak domácích, tak zahraničních hostů. Zahraniční návštěvníci přijížděli nejčastěji z Německa a Slovenska.

Podle předběžných údajů přijelo v průběhu 1. čtvrtletí 2022 do hromadných ubytovacích zařízení1 (dále jen HUZ) ve Středočeském kraji celkem 127,6 tis. návštěvníků2. V porovnání se stejným obdobím loňského roku se ubytovalo o 109,5 tis. hostů více, což představovalo meziroční nárůst počtu hostů v kraji o 604,5 %. Tento enormní nárůst způsobený loňskými protiepidemickými omezeními zaznamenaly všechny kraje, nejvíce Liberecký kraj (nárůst o 3 110,5 %); nárůst Středočeského kraje byl o 300 p. b. nižší než celorepublikový průměr a z mezikrajského pohledu třetí nejnižší. Počet hostů ubytovaných v kraji v 1. čtvrtletí 2022 se vrátil na úroveň stejného období roku 2020 (o 1,9 % více), byl však nižší oproti roku 2019 (o 21,8 % méně).

 

Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních v krajích v 1. čtvrtletí 2022
Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních v krajích v 1. čtvrtletí 2022

Na celkovém počtu ubytovaných hostů v ČR se Středočeský kraj podílel ze 4,5 %. Nejvíce turistů bylo ubytováno v Praze (podíl na ČR 27,0 %), nejméně v Pardubickém a Ústeckém kraji (po 2,8 %). Podíl Středočeského kraje na počtu ubytovaných v ČR byl devátý nejvyšší a ve srovnání s obdobím před pandemií koronaviru se mírně zvýšil; v roce 2019 byl 4,1 % a v roce v roce 2020 činil 3,9 %.

Počet ubytovaných hostů ve Středočeském kraji od počátku roku meziměsíčně rostl; v lednu bylo ubytováno 29,7 tis., v únoru 41,7 tis. a v březnu 56,2 tis. hostů. Postupně se zvyšoval i meziroční růst v počtu ubytovaných hostů; v lednu byl nárůst o 365 %, v dubnu o 609 %, v březnu o 862 %. Ve srovnání s rokem 2019 byla návštěvnost v prvních třech měsících stále nižší; v lednu o 40,3 %, v únoru o 15,5 % a v březnu o 12,4 %.

S počtem návštěvníků se ve Středočeském kraji meziročně zvýšil na hodnotu 295,4 tis. i celkový počet přenocování, a to o 422,6 %. Z mezikrajského pohledu se jednalo o pátý nejnižší meziroční nárůst. Podobně jako u počtu hostů zaznamenalo přenocování ve Středočeském kraji z pohledu měsíčních statistik meziroční nárůsty.

 

Měsíční vývoj počtu přenocování hostů HUZ ve Středočeském kraji v letech 2016–2022
Měsíční vývoj počtu přenocování hostů HUZ ve Středočeském kraji v letech 2016–2022

Průměrná délka pobytu jednoho hosta ve Středočeském kraji v 1. čtvrtletí 2022 představovala 2,31 nocí a odpovídala průměrné délce dosahované v předcovidovém období (2,25 v roce 2019 a 2,32 v roce 2020). V porovnání s celorepublikovým průměrem (2,82) je dlouhodobě kratší a nižší průměrnou délku mezi kraji v roce 2022 zaznamenaly už jen Kraj Vysočina (2,29), Praha (2,21) a Jihomoravský kraj (1,92), naopak nejdelší pobyty v rámci ČR vykázali návštěvníci Karlovarského kraje (3,75) a Královéhradeckého kraje (3,73).

Mezi nejčastější hosty ubytovacích zařízení ve Středočeském kraji patřili v 1. čtvrtletí 2022 tuzemští návštěvníci, tzv. rezidenti3 (82,1 %), kterých se ubytovalo o 89,2 tis. (tj. o 571,0 %) více než ve stejném období předchozího roku. Nárůst v počtu ubytovaných rezidentů proběhl i ve srovnání se stejným obdobím roku 2020 (o 10,0 %), oproti roku 2019 však došlo k poklesu (o 12,5 %). Hostů přijíždějících ze zahraničí, tzv. nerezidentů4, přijelo do kraje o 20,3 tis. více než v předchozím roce, což představovalo 813,7% meziroční nárůst; zároveň se jednalo o 23,8% pokles oproti roku 2020 a 47,6% pokles oproti roku 2019.

Největší skupinu hostů ze zahraničí (podle státního občanství) tvořili občané Německa (podíl 29,2 % ze všech zahraničních hostů), následovali návštěvníci ze Slovenska (21,9 % nerezidentů), Rakouska (7,1 %), Polska (6,6 %) a Ukrajiny (6,0 %).

 

Hosté v HUZ podle zemí v 1. čtvrtletí 2022
Hosté v HUZ podle zemí v 1. čtvrtletí 2022

 

 

Hosté v HUZ podle zemí ve Středočeském kraji v 1. čtvrtletí 2016–2022
Hosté v HUZ podle zemí ve Středočeském kraji v 1. čtvrtletí 2016–2022

 

Další informace naleznete v Rychlé informaci ČSÚ, ve Veřejné databázi a v krajských tematických tabulkách.

 

Kontakt:
Bc. Ondřej Junášek
oddělení informačních služeb, Krajská správa ČSÚ pro Středočeský kraj
T 274 054 175
E infoservisstc@czso.cz


1 Hromadné ubytovací zařízení (HUZ) – zařízení s minimálně pěti pokoji a zároveň deseti lůžky sloužící pro účely cestovního ruchu, tj. poskytující přechodné ubytování hostům (včetně dětí) za účelem dovolené, zájezdu, lázeňské péče, služební cesty, školení, kursu, kongresu, symposia, pobytu dětí ve škole v přírodě, v letních a zimních táborech apod. 

2 Pojmem „návštěvník (host) v ubytovacím zařízení“ rozumíme každou osobu (včetně dětí), která využila služeb ubytovacího zařízení k přechodnému ubytování. Mezi hosty nezapočítáváme občany ČR ani cizince, kteří využijí ubytovacích služeb pro přechodné ubytování za účelem zaměstnání.

3 Rezident (domácí návštěvník), jehož rezidentská země je stejná jako navštívená země; může to být občan sledované země nebo cizí státní příslušníci žijící ve sledované zemi.

4 Nerezident (zahraniční návštěvník), jehož země sídla je jiná, než je navštívená země; za nerezidenta je považován také občan sledované země trvale žijící v cizině.

 

  •   Celý text v pdf
  •   Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů v 1. čtvrtletí 2022