Návštěvnost hromadných ubytovacích zařízení ve Středočeském kraji v 1. čtvrtletí 2020

 

11. 5. 2020

V prvním čtvrtletí roku 2020 došlo k meziročnímu poklesu návštěvnosti hromadných ubytovacích zařízení, počet hostů se snížil o 25,5 % a počet přenocování o 22,1 %. Pokles návštěvnosti zaznamenaly všechny kraje. Zatímco v lednu a únoru došlo v kraji v počtu ubytovaných hostů k mírným nárůstům, v březnu, v jehož průběhu začala platit omezení v oblasti cestovního ruchu v souvislosti s pandemií nového typu koronaviru, zaznamenaly ubytovací zařízení v počtu návštěvníků dvoutřetinový propad. Hosté ze zahraničí nejčastěji přijeli z Německa, následováni Slováky a Rakušany. Nejkratší pobyty v kraji uskutečňovali z cizinců Jihokorejci, naopak nejdéle času zde trávili hosté z Ruska, kteří zároveň zaznamenali v počtu návštěvníků meziroční nárůst.

 

Podle předběžných údajů přijelo v průběhu 1. čtvrtletí 2020 do hromadných ubytovacích zařízení1 (dále jen HUZ) ve Středočeském kraji celkem 121 562 návštěvníků2. V porovnání se stejným obdobím loňského roku se ubytovalo o 41,7 tis. hostů méně, což znamenalo meziroční pokles počtu hostů v kraji o 25,5 %. Meziroční pokles návštěvnosti zaznamenaly všechny kraje ČR, nejvyšší relativní úbytek hostů proběhl v Jihočeském kraji (o 29,3 %), naopak nejnižší úbytek hostů zaznamenal kraj Karlovarský (o 9,6 %). Pokles Středočeského kraje byl o 3,4 p. b. vyšší než celorepublikový průměr a z mezikrajského pohledu byl čtvrtý nejvyšší. Na celkovém počtu ubytovaných hostů v ČR se Středočeský kraj podílel ze 3,9 %. Nejvíce turistů bylo ubytováno v Praze (podíl na ČR 35,6 %), nejméně v Pardubickém kraji (2,3 %).


Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních v krajích v 1. čtvrtletí 2020
Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních v krajích v 1. čtvrtletí 2020

Nejvíce návštěvníků přijelo během 1. čtvrtletí do Středočeského kraje v lednu (50,1 tis.), o něco menší počet dorazil v únoru (49,9 tis.). Nejméně hostů se ubytovalo v březnu, v jehož průběhu došlo k omezení poskytování ubytovacích služeb. V důsledku toho poklesl počet ubytovaných hostů v březnu meziročně o 66,4 %, zatímco u návštěvností v prvních dvou měsících roku došlo k mírným meziročním nárůstům (leden o 0,7 %, únor o 1,1 %).

S počtem návštěvníků se ve Středočeském kraji meziročně snížil na hodnotu 286,2 tis. i celkový počet přenocování, a to o 22,1 %. Nejvyššího počtu přenocování zaznamenala ubytovací zařízení v únoru, kdy jako v jediném měsíci 1. čtvrtletí 2020 došlo k meziročnímu nárůstu (o 2,5 %). V lednu poklesl počet přenocování meziročně o 2,2 %, v březnu o více než polovinu (56,4 %).

 

Měsíční vývoj počtu přenocování hostů HUZ ve Středočeském kraji v letech 2015–2020
Měsíční vývoj počtu přenocování hostů HUZ ve Středočeském kraji v letech 2015–2020

 

Průměrná délka pobytu jednoho hosta představovala v kraji 2,35 nocí a v porovnání s celorepublikovým průměrem (2,88) byla o 0,52 nocí kratší. Nižší průměrnou délku pobytu zaznamenal mezi všemi kraji už pouze Jihomoravský kraj (1,92). Nejdelší pobyty byly uskutečňovány návštěvníky Karlovarského kraje (4,65).

Mezi nejčastější hosty ubytovacích zařízení Středočeského kraje patřili v prvních třech měsících roku 2020 tuzemští návštěvníci, tzv. rezidenti3 (74,3 %), kterých se ubytovalo o 29,5 tis. (24,6 %) méně než ve stejném období předchozího roku. Hostů přijíždějících ze zahraničí, tzv. nerezidentů4, přijelo do kraje o 12,2 tis. méně než v předchozím roce, což představovalo 28,1% meziroční pokles.

Největší skupinu hostů ze zahraničí (podle státního občanství) tvořili již tradičně občané Německa (podíl 29,1 % ze všech zahraničních hostů), následovali hosté ze Slovenska (15,9 % nerezidentů), Rakouska (6,9 %), Číny (6,7 %) a Polska (5,8 %). Ze skupiny deseti zemí, jejichž státní příslušníci přijíždějí do Středočeského kraje nejčastěji, byl zaznamenán u devíti z nich ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku pokles v počtu ubytovaných hostů, nejvýraznější propady nastaly u nerezidentů z východní Asie (Číňané o 52,9 %, Jihokorejci o 50,7 %). Jediný meziroční nárůst v počtu ubytovaných zaznamenali návštěvníci z Ruska (o 7,0 %).


Hosté v HUZ podle zemí v 1. čtvrtletí 2020
Hosté v HUZ podle zemí v 1. čtvrtletí 2020

 

Průměrná délka pobytu zahraničních návštěvníků v kraji činila 2,48 nocí, což bylo více než u tuzemských návštěvníků (2,31). Nejdéle ubytováni v kraji byli návštěvníci z Ruska (průměrně 4,65 nocí), naopak nejkratší dobu pobytu uskutečňovali hosté z Jižní Koreje (1,33 nocí).

 

Hosté v HUZ podle zemí ve Středočeském kraji v 1. čtvrtletí 2015–2020
Hosté v HUZ podle zemí ve Středočeském kraji v 1. čtvrtletí 2015–2020

Další informace naleznete v Rychlé informaci ČSÚ, ve Veřejné databázi a v krajských tematických tabulkách.

 

Kontakt:
Bc. Ondřej Junášek
oddělení informačních služeb
Krajská správa ČSÚ pro Středočeský kraj
T 274 054 175
infoservisstc@czso.cz

 1 Hromadné ubytovací zařízení (HUZ) – zařízení s minimálně pěti pokoji a zároveň deseti lůžky sloužící pro účely cestovního ruchu, tj. poskytující přechodné ubytování hostům (včetně dětí) za účelem dovolené, zájezdu, lázeňské péče, služební cesty, školení, kursu, kongresu, symposia, pobytu dětí ve škole v přírodě, v letních a zimních táborech apod. 

2 Pojmem „návštěvník (host) v ubytovacím zařízení“ rozumíme každou osobu (včetně dětí), která využila služeb ubytovacího zařízení k přechodnému ubytování. Mezi hosty nezapočítáváme občany ČR ani cizince, kteří využijí ubytovacích služeb pro přechodné ubytování za účelem zaměstnání.

3 Rezident (domácí návštěvník), jehož rezidentská země je stejná jako navštívená země; může to být občan sledované země nebo cizí státní příslušníci žijící ve sledované zemi.

4 Nerezident (zahraniční návštěvník), jehož země sídla je jiná, než je navštívená země; za nerezidenta je považován také občan sledované země trvale žijící v cizině.

 

  •   Celý text v pdf
  •   Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů v 1. čtvrtletí 2020