Naděje dožití v okresech a správních obvodech ORP Středočeského kraje – 2022

 

 31. 7. 2023

Nejdéle žili ve Středočeském kraji muži v okolí hlavního města v okresech Praha-západ a Praha-východ, kde navíc střední délka života rostla mezi lety 2001 a 2022 z celého kraje i republiky nejrychleji. Nejkratší naděje dožití mužů byla zaznamenána v okresech Kladno a Rakovník. V případě žen vykázaly nejvyšší naději dožití také okresy Praha-západ a Praha-východ, nejkratší pak okresy Rakovník a Nymburk. V souhrnu nejvyšší naději dožití u mužů i u žen zaznamenal okres Praha-západ, který se v případě naděje dožití umístil podle dat z let 2018 až 2022 mezi všemi 77 okresy republiky u mužů na první místě a u žen na druhém místě po okrese Hradec Králové.

 

Naděje dožití (ex), neboli střední délka života, udává průměrný počet let, který má před sebou jedinec v určitém věku, pokud by zůstaly zachovány úmrtnostní poměry, které byly patrné ve sledovaném období. Vypočítává se z úmrtnostních tabulek a lze ji určit pro jakýkoliv věk. Vzhledem k odlišné úmrtnosti mužů a žen se konstruuje odděleně pro obě pohlaví. V případě nižších územních celků, jako jsou okresy a správní obvody obcí s rozšířenou působností, se konstruují úmrtnostní tabulky z dat za pětileté období.

Střední délka života je dlouhodobě vyšší u žen než u mužů a stále se prodlužuje. V případě okresů Středočeského kraje byla nejdelší střední délka života mužů zaznamenána v okresech okolo Prahy, a to v okresech Praha-západ (77,86 roků) a Praha-východ (77,16 let). Na opačné straně se umístily okresy Kladno s nadějí dožití mužů 74,77 roků a Rakovník se 74,91 lety. V zázemí Prahy byly navíc zaznamenány v rámci Středočeského kraje mezi obdobími let 2001–2005 a 2018–2022 nejvyšší nárůsty naděje dožití při narození (v případě okresu Praha-východ došlo ke zvýšení o 4,89 roků, což bylo zároveň i nejvíce ze všech okresů republiky, za nímž následoval celorepublikově druhý nejvyšší nárůst, a to v okrese Praha-západ, o 4,77 roků, třetí nejvyšší nárůst o 4,25 let zaznamenal okres Příbram). Nejmenší nárůst byl patrný v okresech Kutná Hora (o 2,08 roků, což byl také druhý nejnižší nárůst mezi všemi okresy republiky) a Mladá Boleslav (o 2,64 roků).

Střední délka života mužů v okrese Praha-západ (77,86 roků) byla v období let 2018–2022 nejvyšší mezi všemi 77 okresy republiky, přičemž ještě v letech 2001–2005 tento okres zaujímal 15. pozici.
 

Tab. 1: Naděje dožití při narození podle pohlaví v okresech Středočeského kraje

Tab. 1: Naděje dožití při narození podle pohlaví v okresech Středočeského kraje

 

Graf 1: Naděje dožití při narození podle pohlaví v okresech Středočeského kraje v letech 2018–2022
Graf 1: Naděje dožití při narození podle pohlaví v okresech Středočeského kraje v letech 2018–2022

Ve Středočeském kraji byla nejdelší střední délka života žen zaznamenána v okresech Praha-západ (83,03 roků), Praha-východ (82,28 let) a Příbram (81,88 roků). Na druhé straně se s nejnižší nadějí dožití umístily okresy Rakovník s nadějí dožití žen 80,75 roků, s 80,94 lety okres Nymburk a s 80,96 let následoval okres Mělník. Postavení středočeských okresů mezi všemi okresy republiky bylo v případě naděje dožití žen v porovnání s muži méně příznivé. Mezi obdobími let 2001–2005 a 2018–2022 byl zaznamenán nejvyšší nárůst naděje dožití žen v okrese Praha-západ (o 4,09 roků, což bylo nejvíce ze všech okresů republiky), v okrese Beroun činil nárůst 3,93 roků a u okresu Praha-východ to bylo 3,78 let. Nejnižší nárůst byl zaznamenán v okresech Mladá Boleslav (o 1,94 roků) a Kutná Hora (o 2,05 let).
 

Graf 2: Změna naděje dožití při narození podle pohlaví v okresech Středočeského kraje mezi roky 2001–2005 a 2018–2022
Graf 2: Změna naděje dožití při narození podle pohlaví v okresech Středočeského kraje mezi roky 2001–2005 a 2018–2022

 

Tab. 2: Naděje dožití při narození podle pohlaví ve správních obvodech ORP Středočeského kraje

Tab. 2: Naděje dožití při narození podle pohlaví ve správních obvodech ORP Středočeského kraje


Ještě větší rozdíly jsou v rámci kraje patrné u naděje dožití
mužů za správní obvody obcí s rozšířenou působností (SO ORP). Ve Středočeském kraji byla v letech 2018–2022 nejvyšší naděje dožití mužů ve správních obvodech ORP Černošice (77,85 roků) a Říčany (77,63 let). V případě Černošic to byla čtvrtá nejvyšší hodnota mezi všemi 206 správními obvody ORP (včetně Prahy), u Říčan osmá. Na opačné straně se nacházely správní obvody Votice se 74,02 lety (174. pořadí) a Slaný (74,10 roků; 171. pořadí).

Největší nárůst naděje dožití při narození byl mezi obdobími 2003–2007 a 2018–2022 zaznamenán u mužů ve správních obvodech ORP Říčany (o 4,62 let, což představovalo třetí nejvyšší nárůst mezi všemi správními obvody republiky) a Mnichovo Hradiště (o 4,18 roků; 5. pozice), nejméně naopak ve správním obvodě Kutná Hora (1,46 roků, což byl 17. nejnižší nárůst mezi všemi správními obvody) a Vlašim (o 2,11 roků).

V případě žen byla nejdelší naděje dožití zaznamenána také ve správních obvodech Černošice (82,98 let) a Říčany (82,67 roků), jejich celorepublikové postavení však bylo oproti mužům méně příznivé. Správní obvod Černošice se umístil na 11. nejlepší pozici mezi všemi 206 správními obvody republiky, Říčany na 17. pozici. Nejméně příznivé hodnoty vykazovaly správní obvody ORP Slaný (80,21 roků) a Nymburk (80,39 let).

Největší nárůst naděje dožití při narození byl mezi obdobími 2003–2007 a 2018–2022 zaznamenán u žen ve správním obvodě ORP Lysá nad Labem (o 3,53 roků, což představovalo 11. pozici mezi všemi 206 správními obvody) a Říčany (o 3,40 let), nejméně to bylo ve správním obvodě Mnichovo Hradiště (1,24 roků), Mladá Boleslav (o 1,44 roků) a Nymburk (o 1,61 roků).
 

Graf 3: Naděje dožití při narození podle pohlaví ve správních obvodech ORP v letech 2018–2022
Graf 3: Naděje dožití při narození podle pohlaví ve správních obvodech ORP v letech 2018–2022


Graf 4: Změna naděje dožití při narození podle pohlaví ve správních obvodech ORP Středočeského kraje mezi roky 2003–2007 a 2018–2022

Graf 4: Změna naděje dožití při narození podle pohlaví ve správních obvodech ORP Středočeského kraje mezi roky 2003–2007 a 2018–2022

Graf 4: Změna naděje dožití při narození podle pohlaví ve správních obvodech ORP Středočeského kraje mezi roky 2003–2007 a 2018–2022

 

Zdroj dat:
Úmrtnostní tabulky – 2018 až 2022

 

Kontakt:
Ing. Mgr. Pavel Hájek
vedoucí oddělení informačních služeb
oddělení informačních služeb, Krajská správa ČSÚ pro Středočeský kraj
T 274 052 632
pavel.hajek@czso.cz

 

  •   Celý text v pdf
  •   Naděje dožití při narození podle pohlaví v okresech Středočeského kraje
  •   Naděje dožití při narození podle pohlaví ve správních obvodech ORP Středočeského kraje