Naděje dožití v okresech a správních obvodech ORP Středočeského kraje – 2019

 

5. 8. 2020

Nejdéle žili ve Středočeském kraji muži v okolí hlavního města, kde navíc střední délka života rostla mezi lety 2001 a 2019 z celého kraje nejrychleji. Nejkratší naděje dožití mužů byla zaznamenána v okresech Benešov a Kladno. V případě žen byla nejvyšší naděje dožití zaznamenána také v okresech kolem Prahy a na Kutnohorsku, nejkratší v okrese Kladno. V souhrnu nejvyšší naději dožití u mužů i u žen vykazoval okres Praha-západ, který se v případě naděje dožití u obou pohlaví umístil v roce 2019 mezi všemi 77 okresy republiky na třetím místě.

Naděje dožití (ex), neboli střední délka života, udává průměrný počet let, který má před sebou jedinec v určitém věku, pokud by zůstaly zachovány úmrtnostní poměry, které byly patrné ve sledovaném období. Vypočítává se z úmrtnostních tabulek a lze ji určit pro jakýkoliv věk. Vzhledem k odlišné úmrtnosti mužů a žen se konstruuje odděleně pro obě pohlaví. V případě nižších územních celků, jako jsou okresy a správní obvody obcí s rozšířenou působností, se konstruují úmrtnostní tabulky z dat za pětileté období.

Střední délka života je dlouhodobě vyšší u žen než u mužů a stále se prodlužuje. V případě okresů Středočeského kraje byla nejdelší střední délka života mužů zaznamenána v okresech okolo Prahy, a to v okresech Praha-západ (77,72 roků) a Praha-východ (77,47 let). Na opačné straně se umístily okresy Benešov s nadějí dožití mužů 75,35 roků a Kladno s 75,39 lety. V zázemí Prahy byl navíc zaznamenán v rámci Středočeského kraje mezi obdobími let 20012005 a 20152019 nejvyšší nárůst naděje dožití při narození (v případě okresu Praha-východ došlo ke zvýšení o 5,20 roků, což bylo zároveň i nejvíce ze všech okresů republiky, v okrese Praha-západ vzrostla naděje dožití o 4,63 roků, citelný nárůst o 4,52 let zaznamenal také okres Příbram). Nejmenší nárůst byl zaznamenán v okresech Kutná Hora (o 2,71 roků, což byl po okrese Bruntál vůbec nejnižší nárůst mezi všemi okresy republiky) a Benešov (o 3,41 roků).

Střední délka života mužů v okrese Praha-západ (77,72 roků) byla v období let 20152019 třetí nejvyšší v republice, vyšší byla zaznamenána pouze v Praze (78,06 let) a v okrese Hradec Králové (77,76 roků).

Tab. 1: Naděje dožití při narození podle pohlaví v okresech Středočeského kraje

 

Graf 1: Naděje dožití při narození podle pohlaví v okresech Středočeského kraje v letech 2015–2019

Ve Středočeském kraji byla nejdelší střední délka života žen zaznamenána v okresech Praha-západ (82,98 roků), Praha-východ (82,07 let) a Kutná Hora (81,82 roků). Na druhé straně se s nejnižší nadějí dožití umístily okresy Kladno s nadějí dožití žen 81,03 roků, Mělník s 81,12 lety a Nymburk s 81,33 roky. Postavení středočeských okresů mezi všemi okresy republiky bylo v případě naděje dožití žen v porovnání s muži méně příznivé. Mezi obdobími let 20012005 a 20152019 byl zaznamenán nejvyšší nárůst naděje dožití žen v okrese Praha-západ (o 4,04 roků, což bylo po okrese Karlovy Vary nejvíce ze všech okresů republiky), v okrese Beroun činil nárůst 3,87 roků a u okresu Praha-východ to bylo 3,57 let. Nejnižší nárůst byl zaznamenán v okresech Mladá Boleslav (o 2,56 roků) a Kutná Hora (o 2,63 let).

 

Graf 2: Změna naděje dožití při narození podle pohlaví v okresech Středočeského kraje mezi roky 2001–2005 a 2015–2019

 

Tab. 2: Naděje dožití při narození podle pohlaví ve správních obvodech ORP Středočeského kraje


Ještě větší rozdíly jsou patrné u naděje dožití mužů za správní obvody obcí s rozšířenou působností (SO ORP). Ve Středočeském kraji byla v letech 20152019 nejvyšší naděje dožití mužů ve správních obvodech ORP Černošice (77,72 roků) a Říčany (77,60 let). V případě Černošic to byla osmá nejvyšší hodnota mezi všemi 206 správními obvody ORP (včetně Prahy), u Říčan desátá. Na opačné straně se nacházely správní obvody Votice s 74,06 lety (185. pořadí) a Čáslav (75,03 roků; 148. pořadí).

Největší nárůst naděje dožití při narození byl mezi obdobími 20032007 a 20152019 zaznamenán u mužů ve správních obvodech ORP Říčany (o 4,60 roků, což představovalo pátou pozici mezi všemi správními obvody) a Brandýs nad Labem – Stará Boleslav (o 4,43 let; devátá pozice), nejméně naopak ve správním obvodě Čáslav (1,50 roků, což byl sedmý nejnižší nárůst mezi všemi správními obvody) a Vlašim (o 2,12 roků).

V případě žen byla nejdelší naděje dožití zaznamenána také ve správních obvodech Říčany (82,96 let) a Černošice (82,83 roků), jejich postavení však v porovnání s muži bylo horší. Správní obvod Říčany se umístil až na 17. nejlepší pozici mezi všemi 206 správními obvody republiky. Nejméně příznivé hodnoty vykazovaly správní obvody ORP Slaný (80,09 roků) a Votice (80,18 let).

Největší nárůst naděje dožití při narození byl mezi obdobími 20032007 a 20152019 zaznamenán u žen také ve správním obvodě ORP Říčany (o 3,69 roků, což představovalo osmou pozici mezi všemi 206 správními obvody) a Sedlčany (o 3,27 let), nejméně to bylo ve správním obvodě Slaný (1,54 roků) a Kralupy na Vltavou (o 1,69 roků).


Graf 3: Naděje dožití při narození podle pohlaví ve správních obvodech ORP v letech 2015–2019

Graf 4: Změna naděje dožití při narození podle pohlaví ve správních obvodech ORP Středočeského kraje mezi roky 2003–2007 a 2015–2019

 

Zdroj dat:

Úmrtnostní tabulky

Úmrtnostní tabulky za okresy a naděje dožití ve správních obvodech ORP – 2015 až 2019

 

Kontakt:

Ing. Mgr. Pavel Hájek
vedoucí oddělení informačních služeb
oddělení informačních služeb, Krajská správa ČSÚ pro Středočeský kraj
T 274 052 632
pavel.hajek@czso.cz

 

  •   Celý text v PDF
  •   Naděje dožití při narození podle pohlaví v okresech Středočeského kraje
  •   Naděje dožití při narození podle pohlaví ve správních obvodech ORP Středočeského kraje