Naděje dožití v okresech a správních obvodech ORP Středočeského kraje – 2018

 

 

31. 7. 2019

Nejdéle žili ve Středočeském kraji muži v okolí hlavního města, kde navíc střední délka života rostla mezi lety 2001 a 2018 z celého kraje nejrychleji. Nejkratší naděje dožití mužů byla zaznamenána na Kutnohorsku, kde došlo zároveň k nejnižšímu nárůstu. V případě žen byla nejvyšší naděje dožití zaznamenána v okresech kolem Prahy a na Mladoboleslavsku, nejkratší v okrese Kladno. V souhrnu nejvyšší naději dožití u mužů vykazoval okres Praha-východ, který se v případě naděje dožití mužů umístil v roce 2018 mezi 77 okresy republiky na třetím místě, u žen to byl okres Praha-západ na jedenáctém místě.

Naděje dožití (ex), neboli střední délka života, udává průměrný počet let, který má před sebou jedinec v určitém věku, pokud by zůstaly zachovány úmrtnostní poměry, které byly patrné ve sledovaném období. Vypočítává se z úmrtnostních tabulek a lze ji určit pro jakýkoliv věk. Vzhledem k odlišné úmrtnosti mužů a žen se konstruuje odděleně pro obě pohlaví. V případě nižších územních celků, jako jsou okresy a správní obvody obcí s rozšířenou působností, se konstruují úmrtnostní tabulky z dat za pětileté období.

Střední délka života je dlouhodobě vyšší u žen než u mužů a stále se prodlužuje. V případě okresů Středočeského kraje byla nejdelší střední délka života mužů zaznamenána v okresech okolo Prahy, a to v okresech Praha-východ (77,49 roků) a Praha-západ (77,33 let). Na opačné straně se umístily okresy Kutná Hora s nadějí dožití mužů 75,17 roků a Kladno s 75,36 lety. V zázemí Prahy byl navíc zaznamenán v rámci Středočeského kraje mezi obdobími let 20012005 a 20142018 nejvyšší nárůst naděje dožití při narození (v případě okresu Praha-východ došlo ke zvýšení o 5,23 roků, což bylo zároveň i nejvíce ze všech okresů republiky, v okrese Příbram vzrostla naděje dožití o 4,56 roků, citelný nárůst o 4,24 let zaznamenal také okres Praha-západ). Nejmenší nárůst byl zaznamenán v okresech Kutná Hora (o 2,32 roků, což byl vůbec nejnižší nárůst mezi všemi okresy republiky) a Nymburk (o 3,40 roků).

Střední délka života mužů v okrese Praha-východ (77,49 roků) byla v období let 20142018 třetí nejvyšší v republice, vyšší byla zaznamenána pouze v Praze (77,87 let) a v okrese Hradec Králové (77,81 roků).

 

Tab. 1: Naděje dožití při narození podle pohlaví v okresech Středočeského kraje

Tab. 1: Naděje dožití při narození podle pohlaví v okresech Středočeského kraje

 

Graf 1: Naděje dožití při narození podle pohlaví v okresech Středočeského kraje v letech 2014–2018

Graf 1: Naděje dožití při narození podle pohlaví v okresech Středočeského kraje v letech 2014–2018

Ve Středočeském kraji byla nejdelší střední délka života žen zaznamenána v okresech Praha-západ (82,59 roků), Mladá Boleslav (81,94 let) a Praha-východ (81,85 roků). Na druhé straně se s nejnižší nadějí dožití umístily okresy Kladno s nadějí dožití žen 80,77 roků, Mělník s 81,05 lety a Rakovník s 81,37 roky. Postavení středočeských okresů mezi všemi okresy republiky bylo v případě naděje dožití žen v porovnání s muži méně příznivé. Mezi obdobími let 20012005 a 20142018 byl zaznamenán nejvyšší nárůst naděje dožití žen v okrese Beroun (o 3,78 roků, což bylo nejvíce ze všech okresů republiky), v okrese Praha-západ činil nárůst 3,65 roků a u okresu Benešov to bylo 3,48 let. Nejnižší nárůst byl zaznamenán v okresech Kutná Hora (o 2,54 roků) a Kladno (o 2,56 let).

 

Graf 2: Změna naděje dožití při narození podle pohlaví v okresech Středočeského kraje mezi roky 2001–2005 a 2014–2018

Graf 2: Změna naděje dožití při narození podle pohlaví v okresech Středočeského kraje mezi roky 2001–2005 a 2014–2018

 Tab. 2: Naděje dožití při narození podle pohlaví ve správních obvodech ORP Středočeského kraje

Tab. 2: Naděje dožití při narození podle pohlaví ve správních obvodech ORP Středočeského kraje

 

Ještě větší rozdíly jsou patrné u naděje dožití mužů za správní obvody obcí s rozšířenou působností (SO ORP). Ve Středočeském kraji byla v letech 20142018 nejvyšší naděje dožití mužů ve správních obvodech ORP Říčany (77,57 roků) a Brandýs nad Labem – Stará Boleslav (77,38 let). V případě Říčan to byla desátá nejvyšší hodnota mezi všemi 206 správními obvody ORP, u Brandýsa nad Labem – Staré Boleslavi šestnáctá. Na opačné straně se nacházely správní obvody Votice s 74,07 lety (177. pořadí) a Čáslav (74,91 roků, 147. pořadí).

Největší nárůst naděje dožití při narození byl mezi obdobími 20032007 a 20142018 zaznamenán u mužů ve správních obvodech ORP Říčany (o 4,56 roků, což představovalo čtvrtou pozici mezi všemi správními obvody) a Brandýs nad Labem – Stará Boleslav (o 4,45 let, pátá pozice), nejméně naopak ve správním obvodě Čáslav (1,38 roků, což byl osmý nejnižší nárůst mezi všemi správními obvody) a Vlašim (o 2,13 roků).

V případě žen byla nejdelší naděje dožití zaznamenána také ve správních obvodech Říčany (82,74 let) a Černošice (82,57 roků), jejich postavení však v porovnání s muži bylo horší. Správní obvod Říčany se umístil až na 23. nejlepší pozici mezi všemi 206 správními obvody republiky. Nejhorší hodnoty, které zároveň jako jediné nepřekročily 80letou hranici, vykazovaly správní obvody ORP Slaný (79,78 roků) a Votice (79,83 let).

Největší nárůst naděje dožití při narození byl mezi obdobími 20032007 a 20142018 zaznamenán u žen také ve správním obvodě ORP Říčany (o 3,47 roků, což představovalo 13. pozici mezi všemi 2016 správními obvody) a Sedlčany (o 3,36 let), nejméně to bylo ve správním obvodě Slaný (1,23 roků) a Kralupy na Vltavou (o 1,44 roků).

 

Graf 3: Naděje dožití při narození podle pohlaví ve správních obvodech ORP v letech 2014–2018

Graf 3: Naděje dožití při narození podle pohlaví ve správních obvodech ORP v letech 2014–2018


Graf 4: Změna naděje dožití při narození podle pohlaví ve správních obvodech ORP Středočeského kraje mezi roky 2003–2007 a 2014–2018

Graf 4: Změna naděje dožití při narození podle pohlaví ve správních obvodech ORP Středočeského kraje mezi roky 2003–2007 a 2014–2018

Zdroj dat:

Úmrtnostní tabulky

Úmrtnostní tabulky za okresy a naděje dožití ve správních obvodech ORP – 2014 až 2018

 

Kontakt:

Ing. Mgr. Pavel Hájek

vedoucí oddělení informačních služeb

oddělení informačních služeb, Krajská správa ČSÚ pro Středočeský kraj

T 274 052 632

pavel.hajek@czso.cz

 

  •   Celý text v pdf
  •   Naděje dožití při narození podle pohlaví v okresech Středočeského kraje
  •   Naděje dožití při narození podle pohlaví ve správních obvodech ORP Středočeského kraje