Naděje dožití v okresech a správních obvodech ORP Středočeského kraje – 2017

 

18. 3. 2019

Nejdéle žili ve Středočeském kraji muži v okolí hlavního města, kde navíc střední délka života rostla mezi lety 2001 a 2017 z celého kraje nejrychleji. Nejkratší naděje dožití mužů byla zaznamenána na Kutnohorsku, kde došlo zároveň k nejnižšímu nárůstu. V případě žen byla nejvyšší naděje dožití zaznamenána v okresech kolem Prahy a na Mladoboleslavsku, nejkratší v okrese Kladno. V souhrnu nejvyšší naději dožití u obou pohlaví vykazoval okres Praha-západ, který se v případě naděje dožití mužů umístil v roce 2017 mezi 77 okresy republiky na třetím místě, u žen na jedenáctém.

Naděje dožití (ex), neboli střední délka života, udává průměrný počet let, který má před sebou jedinec v určitém věku, pokud by zůstaly zachovány úmrtnostní poměry, které byly patrné ve sledovaném období. Vypočítává se z úmrtnostních tabulek a lze ji určit pro jakýkoliv věk. Vzhledem k odlišné úmrtnosti mužů a žen se konstruuje odděleně pro obě pohlaví. V případě nižších územních celků, jako jsou okresy a správní obvody obcí s rozšířenou působností, se konstruují úmrtnostní tabulky z dat za pětileté období.

Střední délka života je dlouhodobě vyšší u žen než u mužů a stále se prodlužuje. V případě okresů Středočeského kraje byla nejdelší střední délka života mužů zaznamenána v okresech okolo Prahy, a to v okresech Praha-západ (77,15 roků) a Praha-východ (76,94 let). Na opačné straně se umístily okresy Kutná Hora s nadějí dožití mužů 74,98 roků a Kladno s 75,26 lety. V zázemí Prahy byl navíc zaznamenán v rámci Středočeského kraje mezi obdobími let 20012005 a 20132017 nejvyšší nárůst naděje dožití při narození (v případě okresu Praha-východ došlo ke zvýšení o 4,67 roků, což bylo zároveň i nejvíce ze všech okresů republiky, v okrese Praha-západ vzrostla naděje dožití o 4,05 roků, citelný nárůst o 4,33 let zaznamenal také okres Příbram). Nejmenší nárůst byl zaznamenán v okresech Kutná Hora (o 2,13 roků, což byl druhý nejnižší nárůst mezi všemi okresy republiky) a Nymburk (o 3,13 roků).

Střední délka života mužů v okrese Praha-západ byla v období let 20132017 třetí nejvyšší v republice, vyšší byla zaznamenána pouze v Praze (77,73 let) a v okrese Hradec Králové (77,45 roků).

 

Tab. 1: Naděje dožití při narození podle pohlaví v okresech Středočeského kraje

 

Graf 1: Naděje dožití při narození podle pohlaví v okresech Středočeského kraje v letech 2013–2017

Ve Středočeském kraji byla nejdelší střední délka života žen zaznamenána v okresech Praha-západ (82,36 roků), Mladá Boleslav (82,04 let) a Praha-východ (81,83 roků). Na druhé straně se s nejnižší nadějí dožití umístily okresy Kladno s nadějí dožití žen 80,50 roků a Mělník s 80,90 lety. Postavení středočeských okresů mezi všemi okresy republiky bylo v případě naděje dožití žen v porovnání s muži méně příznivé. Mezi obdobími let 20012005 a 20132017 byl zaznamenán nejvyšší nárůst naděje dožití žen v okrese Beroun (o 3,66 roků, což bylo po okrese Česká Lípa nejvíce ze všech okresů republiky) a v okresech sousedících s hlavním městem (v okrese Praha-západ činil nárůst 3,42 roků a u okresu Praha-východ to bylo 3,33 let). Nejnižší nárůst byl zaznamenán v okresech Kladno (o 2,29 roků) a Kutná Hora (o 2,38 let).

Graf 2: Změna naděje dožití při narození podle pohlaví v okresech Středočeského kraje mezi roky 2001–2005 a 2013–2017

 

 Tab. 2: Naděje dožití při narození podle pohlaví ve správních obvodech ORP Středočeského kraje

 

Ještě větší rozdíly jsou patrné u naděje dožití mužů za správní obvody obcí s rozšířenou působností (SO ORP). Ve Středočeském kraji byla v letech 20132017 nejvyšší naděje dožití mužů ve správních obvodech ORP Říčany (77,44 roků) a Černošice (77,14 let). V případě Říčan to byla 9. nejvyšší hodnota mezi všemi 206 správními obvody ORP, u Černošic 18. Na opačné straně se nacházely správní obvody Votice s 74,18 lety (176. pořadí) a Nymburk (74,61 roků, 153. pořadí).

Největší nárůst naděje dožití při narození byl mezi obdobími 20032007 a 20132017 zaznamenán u mužů ve správních obvodech ORP Říčany (o 4,44 roků, což představovalo čtvrtou pozici mezi všemi správními obvody) a Kralupy nad Vltavou (o 3,92 let), nejméně naopak ve správním obvodě Čáslav (1,08 roků, což byl druhý nejnižší nárůst mezi všemi správními obvody) a Kutná Hora (o 2,36 roků).

V případě žen byla nejdelší naděje dožití zaznamenána také ve správních obvodech Říčany (82,44 let) a Černošice (82,38 roků), jejich postavení však v porovnání s muži bylo horší. Správní obvod Říčany se umístil až na 34. nejlepší pozici mezi všemi 206 správními obvody republiky. Nejhorší hodnoty, které zároveň jako jediné nepřekročily 80letou hranici, vykazovaly správní obvody ORP Votice (79,70 roků) a Slaný (79,79 let).

Největší nárůst naděje dožití při narození byl mezi obdobími 20032007 a 20132017 zaznamenán u žen také ve správním obvodě ORP Říčany (o 3,17 roků, což představovalo 20. pozici mezi všemi správními obvody) a Benešov (o 3,14 let), nejméně to bylo, stejně jako v případě mužů, ve správním obvodě Čáslav (1,07 roků) a Slaný (o 1,24 roků).

 

Graf 3: Naděje dožití při narození podle pohlaví ve správních obvodech ORP v letech 2013–2017

 

Graf 4: Změna naděje dožití při narození podle pohlaví ve správních obvodech ORP Středočeského kraje mezi roky 2003–2007 a 2013–2017

Zdroj dat:

Úmrtnostní tabulky

Úmrtnostní tabulky za okresy a naděje dožití ve správních obvodech ORP – 2013 až 2017

 

Kontakt:
Ing. Mgr. Pavel Hájek
vedoucí oddělení informačních služeb
oddělení informačních služeb, Krajská správa ČSÚ pro Středočeský kraj
T 274 052 632
pavel.hajek@czso.cz

 

  •   Celý text v pdf
  •   Naděje dožití při narození podle pohlaví v okresech Středočeského kraje
  •   Naděje dožití při narození podle pohlaví ve správních obvodech ORP Středočeského kraje