ICT v mezikrajském srovnání

 

 •   Tab. 1 Jednotlivci používající internet podle krajů
 •   Tab. 2 Jednotlivci používající internet k vybraným činnostem podle krajů
 •   Tab. 3 Jednotlivci používající internet k vyhledávání vybraných informací podle krajů
 •   Tab. 4 Domácnosti s počítačem podle krajů
 •   Tab. 5 Domácnosti s připojením k internetu podle krajů
 •   Tab. 6 Domácnosti používající pro bezdrátový rozvod internetu v rámci domácnosti Wi-Fi router podle krajů
 •   Tab. 7 Pevný drátový internet podle použité technologie a krajů
 •   Tab. 8 Veřejně přístupná místa s připojením na internet v knihovnách podle krajů
 •   Tab. 9 Počítače dostupné žákům na prvním stupni základních škol podle krajů v roce 2016
 •   Tab. 10 Studenti ICT oborů vzdělání na veřejných a soukromých vysokých školách v ČR podle trvalého bydliště
 •   Tab. 11 ICT odborníci podle krajů
 •   Tab. 12 Průměrná hrubá měsíční mzda ICT odborníků podle krajů