ČSÚ Středočeský kraj - kontaktní osoby

 

Funkce
Jméno
Telefon
E-mail
 Ředitelka krajské správy ČSÚ Ing. Monika Braunšveigová
274 052 664
737 857 432
 Vedoucí oddělení informačních služeb Ing. Mgr. Pavel Hájek
274 052 632
735 711 795
 
    poskytování informací Bc. Ondřej Junášek
274 054 175
735 711 795
    webmaster Ing. Jan Anděl
274 052 073
 Vedoucí oddělení terénních zjišťování Bc. Olga Kaprálková
274 052 816
736 509 971
 Garanti zpracování terénních zjišťování:
    Integrovaná šetření v domácnostech (IŠD):
    výběrové šetření pracovních sil (VŠPS)
    výběrové šetření cestovního ruchu (VŠCR)
Bc. Olga Kaprálková
274 052 816
736 509 971
    výběrové šetření příjmů a životních
     podmínek domácností (EU-SILC)
    zemědělství
Bc. Zuzana Mašková
274 053 195
731 439 298
    rodinné účty
    ceny
Bc. Barbora Tůmová 274 052 310
737 280 835
barbora.tumova@czso.cz
       
 Vedoucí oddělení SLDB Mgr. Tomáš Hamerský
274 052 305