Cestovní ruch ve Středočeském kraji v 1. čtvrtletí 2017

 

Návštěvnost hromadných ubytovacích zařízení ve Středočeském kraji
v 1. čtvrtletí 2017

 

Podle předběžných údajů přijelo v průběhu 1. čtvrtletí 2017 do hromadných ubytovacích zařízení1 (dále jen HUZ) ve Středočeském kraji celkem 147 624 návštěvníků2, to bylo nejvíce od roku 2012. V porovnání se stejným obdobím předchozího roku se ubytovalo o 12 tis. hostů více, což znamenalo meziroční nárůst počtu hostů v kraji o 8,9 %. Nárůst návštěvnosti zaznamenaly všechny kraje ČR, nejvyšší byl v Libereckém kraji (o 24,7 %), nejnižší v hl. m. Praze (o 6,4 %). Na celkovém počtu ubytovaných hostů v České republice se Středočeský kraj podílel ze 4,1 %, což byl od roku 2012 (4,6 %) nejnižší podíl. Nejvíce turistů bylo ubytováno v Praze (podíl na ČR 38,1 %), nejméně v Pardubickém kraji (2,5 %). Nejméně návštěvníků do kraje přijelo během 1. čtvrtletí v lednu (42,8 tis.), o něco vyšší počet přijel v únoru (46,3 tis.) a nejvíce hostů se ubytovalo v březnu (58,6 tis.). Všechny tři měsíce v tomto roce zaznamenaly od roku 2012 rekordní návštěvnost a u všech třech počet hostů meziročně vzrostl; v lednu o 8,2 %, v únoru o 8,5 % a v březnu 9,7 %.

S počtem návštěvníků se v kraji na hodnotu 328,9 tis. meziročně zvýšil i celkový počet přenocování, a to o 6,3 %. Meziroční nárůst počtu přenocování byl zaznamenán ve všech třech měsících 1. čtvrtletí 2017; v lednu o 7,4 %, v únoru o 9,0 % a v březnu o 3,3 %.

Průměrná délka pobytu jednoho hosta představovala v kraji 2,23 noci a v porovnání s celorepublikovým průměrem (2,77) byla o 0,54 noci kratší. Nižší průměrnou délku pobytu zaznamenaly ještě Jihomoravský kraj (1,81) a Kraj Vysočina (2,16). Nejdelší pobyty byly uskutečňovány návštěvníky Karlovarského kraje (4,99).

Mezi nejčastější hosty ubytovacích zařízení Středočeského kraje patřili v prvních třech měsících roku 2017 tuzemští návštěvníci, tzv. rezidenti3 (73,1 %), kterých se ubytovalo o 9,4 tis. (9,5 %) více než ve stejném období předchozího roku. Hostů přijíždějících ze zahraničí, tzv. nerezidentů4 přijelo do kraje o 2,6 tis. více, což představovalo 7,2% meziroční nárůst.

Největší skupinu hostů ze zahraničí (podle státního občanství) tvořili již tradičně občané Německa (podíl 29,5 % na zahraničních hostech), následovali hosté ze Slovenska (13,7 % nerezidentů), Jižní Koreje (10,2 %) a Rakouska (9,5 %). Návštěvnost nerezidentů z prvních tří zemí meziročně vzrostla (z Německa o 4,6 %, ze Slovenska o 15,1 % a z Jižní Koreje o 38,6 %), u hostů pocházejících ze čtvrtého Rakouska došlo naopak k meziročnímu poklesu o 13,2 %.

Průměrná délka pobytu zahraničních návštěvníků v kraji činila 2,20 nocí, což bylo nepatrně více než u tuzemských návštěvníků (2,23). Ze skupiny zemí, jejichž státní příslušníci přijíždějí do Středočeského kraje nejčastěji, byli nejdéle ubytováni návštěvníci z Ruska (průměrně 4,28 nocí). Nejkratší dobu pobytu uskutečňovali hosté z Jižní Koreje (1,31 noci).

 

Shrnutí:

  • meziročně vzrostl počet hostů (o 8,9 %) i počet přenocování (o 6,3 %) v hromadných ubytovacích zařízeních
  • návštěvnost se meziročně zvyšovala ve všech třech měsících,
  • průměrná délka pobytu hosta byla 2,23 noci a byla třetí nejnižší v republice,
  • nejvíce zahraničních hostů přijelo do kraje tradičně z Německa (tři z deseti zahraničních hostů),
  • nejkratší dobu ubytování vykazovali Jihokorejci, nejdéle v kraji zůstávali hosté z Ruska.

 

Další informace naleznete v rychlé informaci ČSÚ, v časových řadách a v krajských tématických tabulkách1 Hromadné ubytovací zařízení (HUZ) – zařízení s minimálně pěti pokoji a zároveň deseti lůžky sloužící pro účely cestovního ruchu, tj. poskytující přechodné ubytování hostům (včetně dětí) za účelem dovolené, zájezdu, lázeňské péče, služební cesty, školení, kursu, kongresu, symposia, pobytu dětí ve škole v přírodě, v letních a zimních táborech apod. 

2 Pojmem „návštěvník (host) v ubytovacím zařízení“ rozumíme každou osobu (včetně dětí), která využila služeb ubytovacího zařízení k přechodnému ubytování. Mezi hosty nezapočítáváme občany ČR ani cizince, kteří využijí ubytovacích služeb pro přechodné ubytování za účelem zaměstnání.

3 Rezident (domácí návštěvník), jehož rezidentská země je stejná jako navštívená země; může to být občan sledované země nebo cizí státní příslušníci žijící ve sledované zemi.

4 Nerezident (zahraniční návštěvník), jehož země sídla je jiná, než je navštívená země; za nerezidenta je považován také občan sledované země trvale žijící v cizině.

 

  •   Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů v 1. čtvrtletí 2017
  •   Celý text v pdf