Časové řady věkového složení obyvatel Středočeského kraje

 


  •   Věkové složení obyvatel kraje podle jednotek věku v letech 1991 až 2021 - celkem
  •   Věkové složení obyvatel kraje podle jednotek věku v letech 1991 až 2021 - muži
  •   Věkové složení obyvatel kraje podle jednotek věku v letech 1991 až 2021 - ženy