VŠIT - Archiv 2015

 

Český statistický úřad provádí od roku 2003 každoroční šetření o využívání informačních a komunikačních technologií v domácnostech a mezi jednotlivci. Od roku 2006 toto šetření probíhá dle nařízení Evropského parlamentu a Rady Evropské unie č. 808/2004 o statistice společenství o informační společnosti, tím umožňuje přinášet údaje srovnatelné s jednotlivými zeměmi EU.

Šetření je prováděno celorepublikově na 1/5 výběrového souboru VŠPS (Výběrové šetření pracovních sil). Tento způsob umožňuje propojení s demografickými a sociálními charakteristikami jednotlivých osob v domácnosti.

Ve Středočeském kraji je šetření VŠIT prováděno v 780 náhodně vybraných domácnostech.
Šetření probíhá ve II. čtvrtletí daného roku  a tazatelé formou osobního rozhovoru s respondenty staršími 16ti let zjišťují údaje o přístupu domácnosti a jednotlivců k vybraným informačním a komunikačním technologiím a údaje o činnostech prováděných prostřednictvím internetu. Dále potom využití počítače a internetu domácnostmi i jednotlivci, činnosti vykonávané jednotlivci na internetu, vztah k veřejné správě,nakupování přes internet, využívání přenosných zařízení.

Zaměření v letech
2013 - Část otázek byla směřována na klasické využívání ICT tj. použití počítače, internetu, aktivity na internetu, nakupování přes internet a speciální otázky byly zaměřeny na využití v zaměření na e-government = státní správu.
2014 - Modul byl pak zaměřený na tzv. cloud services, čili služby, které umožňují uložení souborů s daty, obrázky, hudbou, apod. na síti, tak aby byly uživatelům dostupné odkudkoliv.
2014 - Modul byl zaměřený na internetovou bezpečnost.
 

Toto šetření bude provedeno v domácnostech zařazených do tzv. pátých návštěv (v rámci šetření VŠPS).

Další informace naleznete na stránce
Výběrové šetření o informačních a komunikačních technologiích v domácnostech a jejich využívání jednotlivci (VŠIT).

Výsledky tohoto šetření najdete na stránkách ČSÚ v části Statistiky -> Informační technologie