2124 - SO ORP Slaný

 

Administrativní mapa SO ORP Slaný


Správní obvod obce s rozšířenou působností SLANÝ je vymezen územím obcí:
Beřovice, Bílichov, Černuc, Dmek, Dřínov, Hobšovice, Hořešovice, Hořešovičky, Hospozín, Hrdlív, Chržín, Jarpice, Jedomělice, Jemníky, Kamenný Most, Klobuky, Kmetiněves, Knovíz, Královice, Kutrovice, Kvílíce, Ledce, Libovice, Líský, Loucká, Malíkovice, Neprobylice, Neuměřice, Páleč, Plchov, Podlešín, Poštovice, Pozdeň, Přelíc, Řisuty, Sazená, Slaný, Smečno, Stradonice, Studeněves, Šlapanice, Třebíz, Tuřany, Uhy, Velvary, Vraný, Vrbičany, Zichovec, Zlonice, Zvoleněves, Želenice, Žižice.


  • Administrativní mapa SO ORP Slaný k 1. 1. 2016
  • adm_orp_2124.jpg
  • geogr_orp_2124.jpg