Zemědělství a životní prostředí

 

 • Víte, že ...

 •   ve Středočeském kraji bylo na jaře 2022 chováno 8 162 koní a 20 344 ovcí
 •   na území Středočeského kraje žije téměř 50 tisíc zajíců
 •   z obilovin je v kraji největší plocha oseta pšenicí
 •   ve Středočeském kraji se pěstuje více než 2,4 milionu jabloní
 •   na území kraje spolu s hlavním městem se vyrobí více vepřového než hovězího masa
 •   každý Středočech vyprodukuje za rok 536,5 kg komunálního odpadu, nejvíce v ČR
 •   Středočeský kraj má v republice nejvyšší počet čistíren odpadních vod
 •  

  Tématická skupina- zajímavosti o kraji Tématická skupina - lidé a společnost
  Tématická skupina- zemědělství, životní prostředí Tématická skupina - ekonomika
  Tématická skupina- zemědělství, životní prostředí
  Tématická skupina- zemědělství, životní prostředí

   

  Máte-li zájem o další údaje, napište nám na adresu infoservisstc@czso.cz