Zemřelí v Plzeňském kraji v lednu 2021

 

Podle dosud dostupných údajů zemřelo v lednu roku 2021 v Plzeňském kraji celkem 816 osob, což bylo ve srovnání s lednovým průměrem let 2015–2019 o 37,7 % více (tj. o 223 osob). Tento nárůst přímo souvisí se současnou epidemickou situací.

Z celkového počtu zemřelých osob v Plzeňském kraji v lednu 2021 bylo podle předběžných údajů 446 mužů a 370 žen. Celkově zemřelo tento měsíc v porovnání s lednovým pětiletým průměrem roků 2015–2019 o 37,7 % osob více, zvýšení bylo patrnější u mužů (oproti průměru let 2015–2019 jich zemřelo o 47,2 % více) než u žen (o 27,8 %). Mezi zemřelými byli nejčastěji lidé ve věku 75 a více let, celkem 513. Nejhorším dnem z pohledu počtu úmrtí byl 23. leden 2021, kdy v kraji zemřelo 36 osob.

 

 

Podle dosud dostupných údajů z hlášení úmrtí zemřelo v lednu 2021 v celé České republice 15,9 tisíc obyvatel, což je o 5 630 osob více než v lednu 2020 a jedná se o 50% nárůst proti pětiletému průměru z let 2015–2019. Nárůst úmrtí přímo související s nepříznivou epidemickou situací se projevil ve všech krajích ČR.

V mezikrajském porovnání zemřelo v lednu nejvíce osob v Karlovarském kraji, kde byl jejich počet více než dvojnásobný, tedy o 117,1 % vyšší, než průměr let 2015–2019. Výrazný nárůst zaznamenaly také kraje Královéhradecký (o 85,3 %) a Moravskoslezský (o 62,8 %), ve Středočeském kraji byl oproti pětiletému průměru let 2015–2019 nárůst počtu zemřelých osob v lednu roku 2021 (o 47,7 %) téměř srovnatelný s celorepublikovým průměrem (o 50,0 %). Naopak kraje Hl. město Praha (o 27,5 %), Plzeňský (o 37,7 %) a Jihočeský (38,8 %) dosáhly nejnižší nárůst.

 

  

Kontakt:

Mgr. Tereza Mildorfová
Krajská správa ČSÚ v Plzni
T: 377 612 108
E-mail: 
tereza.mildorfova@czso.cz