Sčítání lidu, domů a bytů 2001

 

Vybrané základní informace o České republice, krajích, okresech a obcích -
SLDB 2001