Vyšla Statistická ročenka Plzeňského kraje 2017

 

27. února 2018

Počet obyvatel v Plzeňském kraji mírně roste, a to díky stěhování. Index stáří potvrzuje nepříznivý demografický vývoj. Klesá podíl populace v produktivním věku a naopak roste podíl seniorů. Situaci na trhu práce odráží příznivé výsledky hospodářství. Zrušením vojenského újezdu Brdy došlo k 1. 1. 2016 k nárůstu katastrální výměry kraje.

Počet obyvatel Plzeňského kraje vzrostl v roce 2016 meziročně o 2 tisíce osob. Celý tento růst byl způsoben stěhováním zejména cizinců, počet narozených v kraji byl nižší než počet zemřelých. Index stáří, který představuje vztah mezi věkovými skupinami obyvatel v poproduktivním a předproduktivním věku, se meziročně zvýšil o 1,4 procentního bodu. Podíl populace v produktivním věku (15–64 let) se meziročně snížil o 0,6 procentního bodu. I přes mírný nárůst sňatečnosti v roce 2016 došlo ke zvýšení podílu dětí narozených mimo manželství ze 49,4 % v roce 2015 na 50,5 %.

„Rok 2016 byl z ekonomického pohledu úspěšný pro celou Českou republiku, stejně jako pro náš kraj. Průměrná mzda vzrostla meziročně o 4,7 %, míra nezaměstnanosti klesla na 3,4 %, což je pátá nejnižší hodnota v mezikrajském porovnání. Plzeňský kraj se také stal jedním ze šesti regionů České republiky, které překročily 75% úroveň průměru ekonomické výkonnosti EU,“ popsal situaci v kraji Miloslav Chlad, ředitel Krajské správy ČSÚ v Plzni. Hodnota produktivity práce, měřená jako podíl HDP na 1 zaměstnanou osobu, dosáhla 872,5 tis. Kč, což je o 4,8 % více než v roce předchozím.

Vzhledem k příznivým výsledkům v hospodářství Plzeňského kraje se dařilo i trhu práce. Míra zaměstnanosti dosáhla 58,6 %, což je třetí nejvyšší hodnota mezi kraji ČR. Míra nezaměstnanosti klesla v roce 2016 na 3,4 %. Nižší byla pouze v letech 1995 a 1996.

Celkové výdaje na výzkum a vývoj meziročně výrazně poklesly hlavně u vysokoškolského sektoru (téměř na polovinu). Tato skutečnost se promítla i ve snížení počtu zaměstnaných ve výzkumu a vývoji. Meziročně se snížil počet podaných i udělených patentů.

V období mezi roky 2014–2016 se snižoval počet lékařů v kraji, což ovlivnilo nárůst počtu obyvatel na 1 lékaře z 208 na 216.

Kontakt:

Miloslav Chlad
ředitel Krajské správy ČSÚ v Plzni
Krajská správa ČSÚ v Plzni
T: 377 612 279, 724 178 210
E-mail: miloslav.chlad@czso.cz