Výzkum, vývoj a informační technologie v mezikrajském srovnání

 

Připravili jsme podrobný pohled na oblast výzkumu, vývoje a informačních technologií prostřednictvím statistických ukazatelů, které je možné získat z výkaznictví nebo z administrativních zdrojů dat. Kromě srovnání postavení jednotlivých krajů v roce 2016 je také zobrazen vývoj v posledních letech tak, jak to umožňují disponibilní a dostatečně spolehlivé zdroje dat. Touto oblastí se budeme v letošním roce podrobněji zabývat, protože chápeme snahu našich uživatelů získat informace potřebné pro přípravu koncepčních a dalších materiálů. Začali jsme připravovat samostatnou publikaci „Věda, výzkum a informační technologie v mezikrajském srovnání“, která bude obsahovat nejen data, ale také podrobnou metodiku a stručný komentář. Vzhledem k tomu, že chceme, aby tato publikace zahrnovala komplexní údaje za rok 2017, bude vydána v polovině března 2019.

Výzkum a vývoj

Výzkumem a vývojem (VaV) se v České republice v roce 2016 zabývalo 65 783 osob (přepočteno na plnou roční pracovní dobu plně věnovanou VaV činnostem). Počet těchto zaměstnanců v dlouhodobém pohledu roste, ale v roce 2016 došlo k meziročnímu poklesu o 650 osob, přičemž pokles byl zaznamenán v polovině krajů. Třetina z celkového počtu zaměstnanců působila v Hl. městě Praze, jedna pětina v Jihomoravském kraji. V devíti krajích podíl na počtu zaměstnanců VaV v České republice nedosáhl ani 5 %.

V roce 2016 dosáhly celkové výdaje na výzkum a vývoj 80,1 miliardy korun, proti roku 2011 vzrostly o více než jednu čtvrtinu. Nejvýraznější relativní nárůst byl zaznamenán v Kraji Vysočina (80,5 %) a ve Středočeském kraji (76,0 %). V roce 2016 byl však proti roku 2015 zaznamenán pokles o 9,6 %. K poklesu došlo ve většině krajů, nárůst byl zaznamenán pouze v kraji Středočeském, Jihočeském, Libereckém a Zlínském.

Dlouhodobě nejdůležitějším centrem českého výzkumu a vývoje je Hl. město Praha, v níž byla v roce 2016 realizována třetina celkových výdajů, konkrétně 27,6 mld. Kč. Za ní následovaly kraje Jihomoravský a Středočeský, ve kterých díky evropské podpoře vyrostlo několik nových výzkumných center. Dohromady bylo v těchto dvou krajích v roce 2016 vydáno na výzkum a vývoj 26,1 mld. Kč.

Nejvíc prostředků na výzkum a vývoj bylo vynaloženo v podnikatelském sektoru. Šlo o 49 mld. Kč, z toho téměř čtvrtina (23,4 %) v Hl. městě Praze a zhruba stejný podíl (18 %) v Jihomoravském a Středočeském kraji.

 

 Graf 1 Výdaje na výzkum a vývoj v krajích v roce 2016

Graf: Výdaje na výzkum a vývoj v krajích v roce 2016

 

V Plzeňském kraji:

  • pracovalo v roce 2016 ve výzkumu a vývoji 2 787 zaměstnanců. Meziročně se jejich počet snížil o 6,2 %, což představuje druhý nejvyšší meziroční pokles po Ústeckém kraji. Téměř 64 % z celkového počtu zaměstnanců  pracovalo v podnikatelském sektoru.
  • bylo v roce 2016 dosaženo páté nejvyšší hodnoty výdajů na VaV mezi kraji, a to téměř 3,5 mld. Kč. V porovnání s předchozím rokem však právě zde došlo také k nejvýraznějšímu poklesu, kdy se výdaje snížily o více než čtvrtinu.
  • došlo k poklesu financování VaV z veřejných zahraničních zdrojů. Konkrétně jejich hodnota v roce 2016 dosáhla pouze 23 mil. Kč, což představuje jen necelá 3 % výdajů předchozího roku, a jedná se tak o nejvýraznější snížení v mezikrajském porovnání.
Informační a komunikační technologie

Činnostmi v oblasti ICT se v České republice v roce 2016 zabývalo 185,3 tis. zaměstnanců (fyzické osoby), z toho 47,8 % tvořili ICT odborníci a zbývající část ICT technici. Z hlediska územního rozložení jsou ICT specialisté nejvíce koncentrováni v krajích Hl. město Praha a Jihomoravském.

Podíl domácností s připojením na internet se stále zvyšuje, v roce 2016 dosáhl v republikovém průměru 75,4 %, nejvíce to bylo v Hl. městě Praze (80,8 %), nejméně v Olomouckém kraji (67,3 %). Roste také podíl osob, které užívají internet na mobilním telefonu. V roce 2016 jej používalo v Hl. městě Praze přes 54,6 % uživatelů (z počtu obyvatel ve věku 16 a více let), v roce 2010 to bylo pouze 9,7 % obyvatel. Obdobně velký vzestup nastal i v dalších krajích jako je Plzeňský (48,0 % uživatelů v roce 2016) či Karlovarský (47,8 %).

 

Graf 2 Domácnosti s připojením k internetu v krajíchGraf: Domácnosti s připojením k internetu v krajích

 

Graf 3 Jednotlivci používající internet na mobilním telefonu v krajíchGraf: Jednotlivci používající internet na mobilním telefonu v krajích

 

V Plzeňském kraji:

  • došlo mezi roky 2015/2016 k nejvýraznějšímu nárůstu podílu jednotlivců používajících internet k vyhledávání informací konkrétně o zdraví, a to o téměř 6 procentních bodů. Naopak mírně klesl podíl jednotlivců vyhledávajících informace o cestování a ubytování.
  • vlastnilo z celkového počtu domácností v roce 2016 stolní počítač 32,1 %, což je druhý nejnižší podíl v mezikrajském porovnání. Statické počítačové sestavy jsou stále častěji v domácnostech nahrazovány přenosnou verzí počítačů (notebooky, tablety), které v kraji vlastnilo až 65,2 % domácností, což představuje nejvyšší podíl mezi kraji.
  • využívají domácnosti také stále častěji bezdrátové připojení k síti. Nejvíce domácností používajících pro bezdrátový přenos internetu Wi-Fi router bylo právě v Plzeňském kraji, a to 59,4 % z celkového počtu domácností, což je o 7,7 procentního bodu více než představuje průměr ČR.